Hopp til hovedinnhold

Kriseberedskap

Nyheter Rogaland
I forbindelse med større ulykker og katastrofer har de aller fleste berørte behov for nærhet, støtte og omsorg.

Human-Etisk Forbunds kriseberedskapsgruppe i Rogaland er et tilbud for de i en krisesituasjon ønsker en ikke-religiøs samtalepartner.

Vi kan bidra med:

  • Samtalestøtte på et ikke-religiøst grunnlag.
  • Praktisk bistand på krisested etter krisestedleders anvisning.
  • Støtte og skjerme uskadde, pårørende og etterlatte.
  • Forestå registrering ved opprettet mottak/pårørendesenter.
  • Telefonkontakt med pårørende.

Vi sørger for at alle medlemmer til enhver tid er kurset og trent i å samtale med, og på andre måter kunne ivareta mennesker som har vært utsatt for ulykker, kriser og katastrofer.

Medlemmene i gruppen er hovedsakelig fra Stavanger, Sandnes og Haugesund med omegn, men gruppen dekker hele Rogaland.

Leder for kriseberedskapsgruppen er Knut Johansen. Mobil: 958 95 221. Epost: knut.johansen@infor.com

Du kan også ringe fylkeskontoret på telefon: 48898300 innenfor åpningstidene.