Hopp til hovedinnhold

Årsmøte Oslo regionlag

Oslo
Human-Etisk Forbund, Brugata 19, Oslo M Møte

Årsmøte i Oslo regionlag

Tirsdag 17. mars 2020 kl. 17.00-19.30
Human-Etisk Forbund, Brugata 19. Møterommet i 1. etg

 

Innkommende saker må være styret i hende innen 02. mars 2020.

Forslag sendes på e-post til oslo@human.no.

 

Saksliste

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2: Åpning og konstituering.

Valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere

Sak 3: Forretningsorden

Sak 4: Årsregnskap 2019

Sak 5: Orienteringssaker

  1. Oslo regionlags årsmelding 2019

Sak 6: Innkomne saker

Sak 7: Valg

  1. Regionlagstyre
  2. Valgkomité
  3. Revisor

Sak 8: Signaturrett

 

Her finner du valgkomiteens innstilling

Fullstendig sakspapir publiseres senest 6. mars.