Hopp til hovedinnhold

Fylkesårsmøte Oslo 2019

Brugata 19 M Møte
13. mars 2019 inviterer vi til årsmøte i Oslo fylkeslag

Tid: Onsdag 13. mars 2019, møtestart kl. 17 
Sted: Human-Etisk Forbund, Brugata 19. Møterommet i 1. etgInnkommende saker må være styret i hende innen 03. mars 2019 kl. 12.00. 
Forslag sendes til fylkeskontoret på e-post: oslo@human.no.

Alle medlemmer adresseregistrert i Oslo har stemmerett. 
Dokumenter publiseres her senest en uke før årsmøtet.

Saksliste 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste
Sak 2: Åpning og konstituering: valg av ordstyrer, referent og protokollunderskrivere
Sak 3: Forretningsorden
Sak 4: Årsregnskap 2018
Sak 5: Orienteringssaker

A. Oslo fylkeslags årsmelding 2018

Sak 6: Innkomne saker

A: Representant fra Humanistisk Ungdom Oslo inn i fylkesstyret

Sak 7: Valg

A. Fylkesstyre
B. Valgkomité
C. Delegater til landsmøtet 2019
D. Revisor

Sak 8: Signaturrett.

 

Sakspapirene til årsmøtet finner du her

Valgkomiteens innstilling finner du her

Revisors beretning finner du her

Årsoppgjørsrapport og årsregnskap finner du her

Årsmeldingen 2018 finner du her