Hopp til hovedinnhold

NB: NY DATO OG STED! Dødshjelp - vi tar debatten

Human-Etisk Forbund, Brugata 19, Oslo H Humanistisk uke
Innledning ved Tom Hedalen, styreleder i Human-Etisk Forbund

I debatten ønsker vi å belyse følgende spørsmål:

  • Er det slik at enkeltmennesker selv må få bestemme over sin død, eller kan man sette spørsmålstegn ved om alvorlig syke mennesker alltid vet sitt eget beste?
  • Dødshjelp er å ta liv. Er det et overgrep mot menneskeverdet, eller kan man si at respekt for menneskeverdet kan også innebære å måtte ta liv?
  • Dødshjelp vil bety en ny rolle for helsepersonell. Er dette en uønsket rolle, eller er det en plikt å avhjelpe lidelse på pasientens premisser?
  • Hva slags betydning vil det ha for samfunnet hvis vi får en lovendring slik at aktiv dødshjelp legaliseres? Hvilke konsekvenser vil det ha for synet på syke og døende?
  • Er det grunn til at vi bør få en lovendring i Norge? Hvorfor/hvorfor ikke?

 

I Human-Etisk Forbunds lokaler i Brugata 19
Torsdag 26. september kl. 19-21

Arrangementet er en del av Humanistisk uke 2019.
Det er gratis og åpent for alle.