Hopp til hovedinnhold

Folkemordet på jezidiene

Se i kart S Seminar
Kunnskap og dokumentasjon er en forutsetning for å sikre rettferd og rettsvern for jezidier og andre minoriteter

Den 7. desember, tre dager før jezidi Nadia Murad mottar fredsprisen, kommer blant andre Henrik Syse (forsker og medlem av Nobelkomiteen), internasjonale forskere og Baba Cawish (representant for jezidienes religiøse ledere) til HL-senteret for å innlede og samtale om tematikken. Fagseminaret arrangeres av HL-senteret, Stefanusalliansen, Human-Etisk Forbund, Kirkens Nødhjelp og Norsk Folkehjelp.

Vi gjør oppmerksom på at seminaret er på engelsk.

MELD DEG PÅ HER: https://nettskjema.uio.no/answer/106315.html

------------------

Dette internasjonale ekspertseminaret vil omhandle betydningen av dokumentasjon for å kunne påvise folkemord og seksualisert vold i krig, finne savnede, forberede straffeforfølgelse og legge grunnlag for forsoning. 

Etter presentasjoner ved de internasjonale ekspertene (se programmet under), blir det en rundeborddiskusjon med jezidier som bor i Norge, fagpersoner fra norske NGOer og forskere.


PROGRAM 

Nariman Hame, jusstudent ved Universitetet i Oslo

Baba Cawish, representant for jezidienes religiøse ledere 

Henrik Syse, nestleder i Nobelkomitéen og forsker ved Peace Research Institute Oslo – PRIO

Internasjonale talere:

Sareta Ashraph, Sjefsanalytiker, Commission of Inquiry on Syria (“De kom for å ødelegge: ISIS’s forbrytelser mot Jezidiene”): “Et kjønnsperspektiv på jezidifolkemordet”

Nagham Nawzat, Gynekolog på overlevendesenteret, Dahouk, Iraq

Kathryne Bomberger, Direktør for den Internasjonale Kommisjonen for Savnede Personer (ICMP): “Dokumentasjon av savnede personer etter konflikt og menneskerettighetsbrudd i Irak”

Miriam Puttick, Seniorrådgiver for Midtøsten og Nord-Afrika programmet, Minority Rights Group International: “Dokumentasjon av massemord - Sivilsamfunnets rolle”

Dr. Valeria Coterelli, Forskingsstipendiat ved Middle East Centre, London School of Economics and Political Science: “Demografrisk dokumentasjonsprosjekt om jezidiofre“

Dr. Zeynep Kaya, Forskningsstipendiat ved Middle East Centre, London School of Economics and Political Science: “Et kjønnsperspektiv på jezidifolkemordet – effekter på kvinner og kjønnsbaserte normer”

Moderator: Ingvill Plesner, Minoritetsnettverket, HL-senteret