Hopp til hovedinnhold

Filosofikveld: Gruppetenkning

Human-Etisk Forbund A Arrangement
Ingun Steen Andersen kommer til oss for å lede en samtale om gruppetenkning

Tid: 13. februar kl. 18:00
Sted: Brugata 19.

 

Mennesker er sosiale vesener. Hvilke konsekvenser har dette for enkeltmenneskets frihet? Siden konformisme og gruppetenkning ser ut til å ha gode vekstvilkår, kan man undre seg: 

Selv om vi liker å ha det frie, selvstendige individ som ideal, er det kanskje ikke slik mennesker fungerer i praksis?