Hopp til hovedinnhold

Workshop: Kunst og ritualer

Se i kart A Arrangement
Hva er et rituale? Kan vi bruke ritualer i hverdagen, eller er de forbeholdt de store overgangene i livet som ekteskapsinngåelser og gravferd?

Ida van der Lee er en nederlandsk kunster som jobber med rituell kunst. Prosjektene hennes spenner fra store minnemarkeringer (bla. Names and Numbers om deporteringen av jøder) til små workshops hvor ritualer skapes av de som er tilstede.

Ida sier følgende om ritualer: "Jeg har funnet ut at ritualer ikke bare er egnet til å håndtere situasjoner med endring og tap. De er også et veldig godt kommunikasjonsverktøy, for å fortelle historier, eller for å diskutere problemer som normalt er tabubelagt."

Fredag 18. august ønsker hun velkommen til workshop i Brugata 19. Workshopen vil bli holdt på engelsk.

PÅMELDING: Send en e-post til tale.pleym@human.no

Meld din interesse på Facebook