Hopp til hovedinnhold

Vil du bli Dialogpilot?

Vil du bidra til færre konflikter, fordommer og ekstreme holdninger? Ønsker du nyttig arbeidserfaring?

Ønsker du å få gode verktøy for samtale med ungdom om livssyn, tro og identitet? Har du lyst til å delta på et unikt studium og ta del i et nettverk og erfaringssted for arbeid med dialog?

Høsten 2019 starter en ny studierunde av Dialogpilotstudiet ved Universitetet i Oslo, Teologisk fakultet. Studiet gir totalt 20 studiepoeng, og går over 2 semester. Dialogpilotutdanningen er samlingsbasert, med samlingene lagt til helger. På denne måten kan studiet kombineres med jobb eller øvrige studier. Dialogpilotstudiet vil ha fokus på både teori og praksis og har som mål å utdanne unge voksne fra ulike tros- og livssynsamfunn til kompetente og aktive dialogfasilitatorer. Gjennom studiet vil det tas opp tematikker som norsk pluralisme og flerkulturell forståelse, dialogteori og dialogisk metode i praksis, ytringsfrihet, ytringsansvar, religionskritikk, ekstremisme, etikk, moral og religion i skolen.

Dialogpilotene er et samarbeidsprosjekt mellom Human-Etisk forbund Oslo, Tauheed Mosque, Islamic Cultural Centre, Minhaj-ul-Quran International Norway og Kirkelig dialogsenter Oslo. Prosjektet er et utdanningsprosjekt for unge voksne og et holdningsprosjekt for ungdommer i Oslo og Østlandsområdet.


For å søke på studiet bør en være primært 19 – 30 år, ha et reflektert forhold rundt eget tro eller livssyn, være interessert i mennesker, ønske å lære mer om dialog og ha generell studiekompetanse.

SØKNADSFRIST 15. MAI 2019.


De to siste årene har Human-Etisk Forbund vært underrepresentert på dialogpilotstudiet. I år har HEF derfor laget en stipendordning for at dialogpilotstudenter med lang reisevei skal få dekket reise og opphold under studiesamlingene. Dette åpner for at humanister også utenfor Oslo og Østlandsområdet kan søke studiet. For mer informasjon om studiet og hvordan søke opptak, se www.dialogpilotene.no