Hopp til hovedinnhold

Vil du bli dialogpilot?

Ønsker du å forebygge konflikt, fordommer og ekstreme holdninger? Ønsker du å lære gode verktøy for samtaler med skoleelever om tro og overbevisning? Ønsker du nyttig arbeidserfaring? Ønsker du å bli med på et unikt studietilbud og ta del i et nettverk og erfaringssamling for arbeid med dialog?

Høsten 2018 starter en ny studierunde av Dialogpilotstudiet ved Universitetet i Oslo, Teologisk fakultet. Studiet gir totalt 20 studiepoeng, og går over 2 semester. Dialogpilotutdanningen er en samlingsbasert studie, med samlingene lagt til helger. På denne måten kan studiet kombineres med jobb eller øvrige studier. Studiet vil ha fokus på både teori og praksis og har som mål å utdanne unge voksne fra ulike tros- og livssynsamfunn til kompetente og aktive dialogarbeidere.

Gjennom studiet vil det tas opp tematikker som norsk pluralisme og flerkulturell forståelse, dialogteori og dialogisk metode i praksis, ytringsfrihet, ytringsansvar, religionskritikk, ekstremisme, etikk, moral og religion i skolen. 

Dialogpilotene er et samarbeidsprosjekt mellom Human-Etisk forbund Oslo, Tauheed Mosque, Islamic Cultural Centre, Minhaj Quaran og Kirkelig dialogsenter Oslo. Prosjektet er et utdanningsprosjekt for unge voksne og et holdningsprosjekt for ungdommer i Oslo og Østlandsområdet.

For å søke på studiet bør en være primært 19 – 30 år, ha et reflektert forhold rundt eget tro eller livssyn, være interessert i mennesker, ønske å lære mer om dialog og ha generell studiekompetanse. SØKNADSFRIST 01. MAI 2018.

 

For mer informasjon om studiet og hvordan søke opptak, se www.dialogpilotene.no