Hopp til hovedinnhold

Region nord

Nyheter Nordland
S Seminar
Du inviteres herved til et seminar med viktig informasjon, aktuelle tema, erfaringsutveksling og sosialt samvær.

Du inviteres herved til et seminar med viktig informasjon, aktuelle tema, erfaringsutveksling og sosialt samvær.

Det blir fire parallelle sesjoner med følgende temaer:

ü  Styret i arbeid        

ü  Økonomi/budsjettering

ü  Papirmølla/rutiner

ü  Valgkomiteen i arbeid

Tillitsvalgte i lokallag / lokallagsstyret / fylkesstyret

Endelig program og informasjon sendes ut en uke før kurset/samlingen

Bodø

29. til 31. mars 2019

Fredag – felles middag kl. 20.00

Lørdag fra 09.00 til 18.00 samt middag kl. 20.00 og deretter sosialt samvær

Søndag fra 09.00 og avsluttes med lunsj kl. 14.00

 

FORELØPIG PROGRAM:L

Fredag 29.mars                                                                                                                   Forelesere:

 

20:00: Middag for de ankomne

 

Lørdag 30. mars

 

09.00  Velkommen til kurs

            Hvordan jobbe med frivillige og medlemmer                                     Kristian Haugnes

            - Hvordan rekrutter og ivareta medlemmer?

            - Hvordan engasjerer og ivaretar vi frivillige?

 

09.45  Pause

           

10.00  Parallellsesjoner

 

Styret i arbeid                                                                                                          Øystein Røsland

  • Styrets ansvar
  • Slik leder du styremøtet
  • Delegering
  • Arbeidsoppgaver
  • Kommunikasjon internt og eksternt                        

 

Økonomi/budsjettering                                                                                         Hilde Dybwad og

  • Budsjettering Dian Refyani
  • Regnskapsføring                                                                                                
  • Lagets økonomi/rutiner

 

Papirmølla/rutiner                                                                                                   Leif Tore Lorentzen Årsberetning                                                                                                

  • Årsmøtet og dokumentasjon
  • Protokoller

 

Valgkomiteen i arbeid                                                                                           Kristian Haugnes

 

 

Lørdag 30. mars                                                                                                                 Forelesere:

 

12.00 Lunsj

 

13.00 Presse og media                                                                                                                

                                                                       

15.30  Humanisme og livssynspolitikk                                                             Tom Hedalen

 

17.30  Oppsummering og avslutning på dagens økt          

           

20.00  Middag

 

 

Søndag: 31. mars  

 

09.00  Presse og media fortsetter

11.00 Pause med utsjekking

11.30  Erfaringsutveksling                      

Hvordan bruker vi det vi har lært?

 

13.30  Evaluering og avslutning

 

14:00  Lunsj og vel hjem