Hopp til hovedinnhold

Navnefest i Nordland

Nordland
Her finner du informasjon om navnefest i Nordland.

Påmelding

Påmelding skal være elektronisk og skal i utgangspunktet skje senest 1 måned før seremonien finner sted. Fra vår side følges påmeldingen opp med en skriftlig bekreftelse.

Tid og sted

Se informasjon lenger ned på siden for de enkelte lokallag. 

Oppmøte

Foreldre og navnefestbarna møter vanligvis senest 30 minutter før arrangementet starter. Dere vil bli tatt imot av representanter fra navnefestutvalget som vil registrere dere. Alle som skal følge barnet fram vil bli vist til eget rom. 
Når seremonien starter marsjerer deltakerne til anviste plasser.

Gjester

Dette varierer fra sted til sted, men dere har i utgangspunktet anledning til å ta med dere 12 – 15 gjester, inklusive dere selv og eventuelle barn som trenger egen stol. Noen steder er det anledning til å ta med adskillig flere. Samtlige gjester må være på plass i god tid og senest 5 minutter før seremonien starter. 
For sent ankomne gjester kan risikere å måtte vente på gangen til innmarsjen er over, eller i verste fall bli avvist.
Gjestebok er noen steder lagt ut på et bord i foajeen. 
Gi beskjed til dem som er sammen med dere at de kan skrive seg inn her.

Deltakeravgift

For barn av foreldre som ikke er medlem av Human Etisk Forbund betales kr 3000,- pr barn. For øvrig er deltakeravgiften kr. 1000,- pr. barn. Søsken får moderasjon, og det gis 25 % rabatt for hvert av barna på samme navnefest.  

Program

Programmet består vanligvis av: 

 • Innmarsj
 • Åpningsmusikk
 • Velkomsthilsen fra navnefestutvalget
 • Musikk
 • Allsang
 • Tale for dagen
 • Allsang
 • Overrekkelse av navnetavler
 • Allsang
 • Sang eller diktlesing
 • Avslutning
 • Utmarsj  

Tekstene til sangene er trykket i programmet. Gjestene får programmet ved inngangen. Under overrekkelse av navnetavlene, ber vi om at barn og foreldre/foresatte kommer fram når barnets navn blir ropt opp. 
Dere skriver under på navnetavlen før dere går tilbake til plassen deres.

Oversikt over navnefester i Nordland:

Indre Helgeland lokallag 
STED: Mosjøen , Fru Haugans hotell kongressalen 
En navnefest per år 
Seremonier i 2019: Søndag 7. april og søndag 29. september kl. 13.:00 på Kulturverkstedet i Mosjøen
For mer Informasjon: Fylkeskontoret nordland@human.no tlf: 96004751
Navnefestansvarlig: Marit Almendingen, tlf: 93453825, ma.tvr@online.no

Lofoten lokallag
Ingen seremonier høst 2019.
For mer Informasjon: Fylkeskontoret nordland@human.no tlf: 96004751

Nord-Helgeland lokallag
STED: Mo i Rana , Meyergården Spectrum, sal Helgeland
Tid: 2 ganger pr år, vår og høst 
Seremonier i 2019: Lørdag 19. oktober kl. 13.00
For mer Informasjon:   
Ann Karin Krogli, tlf: 90075372 
Ida Svemo Hiller, tlf: 97509498
Eller fylkeskontoret nordland@human.no tlf: 96004751

Ofoten lokallag 
STED: Quality Hotel Grand Royal
Seremonier i 2019: Lørdag 1. juni kkl. 12:00 på Quality hotell Grand Royal 
For mer Informasjon: Fylkeskontoret nordland@human.no tlf: 96004751

Salten lokallag 
STED: Bodø 
Navnefesten avholdes i Stormen Konserthus kl 12.00 og 14.00. 
Seremonier i 2019: Lørdag 30. mars og 5. oktober.
For mer Informasjon: Fylkeskontoret nordland@human.no tlf:  96004751
I 2020 blir det navnefest 18. april og 3. oktober
I 2021 blir det navnefest 10. april og 2. oktober 

Salten lokallag 
STED: Steigen 
Navnefesten avholdes i Nordfold Skole
Seremonier i 2019: Det er ikke planlagt navnefest i 2019, men ta kontakt med fylkeskontoret ved interesse.
For mer Informasjon: Fylkeskontoret nordland@human.no tlf: 96004751  
Navnefestansvarlig: Mari Helenedatter Aarbakke

Sør-Helgeland lokallag 
STED:  Brønnøysund, Forsamlingslokalet 
Seremonier i 2019: Lørdag 31. august
For mer Informasjon: Fylkeskontoret nordland@human.no tlf: 96004751

Vesterålen lokallag 
STED: Sortland, Kulturfabrikken i Møysalen
Seremonier i 2019: 8. juni kl. 12.00
For mer Informasjon: Ansvarlig: Kjærsti Ellingsen vesteralen@human.no 91634127 eller til 
fylkeskontoret nordland@human.no tlf: 96004751

Ytre-Helgeland lokallag 
STED:  Sandnessjøen, HIAS 
Seremonier i 2019: Lørdag 21. september kl. 12.00
For mer Informasjon: Fylkeskontoret nordland@human.no tlf: 96004751