Hopp til hovedinnhold

Skolen skal være fri for forkynnende aktiviteter

Human-Etisk Forbund Møre og Romsdal har sendt brev til Fylkesmannen

Fylkesleder, Sverre Støren, har sendt brev til fylkesmannen i Møre og Romsdal  med krav om at tilsynet med undervisninga i barne- og ungdomskolene må bli bedre. 

Her er brevet:

Flere barne- og ungdomsskoler i Møre og Romsdal følger ikke Utdanningsdirektoratets retningslinjer vedrørende skolegudstjenester. Dette viser tilbakemeldinger Human-Etisk forbund får fra foreldre og foresatte rundt om i fylket. Vi har og fått tilbakemelding om at skoler har innrømmet at feil undervisning og manglende informasjon har blitt gitt og beklaget dette.
Alternativ undervisning mangler, eller er mangelfull. Dette gjelder også informasjon og påmelding knyttet til oppleggene. På enkelte skoler oppfatter foreldrene seg motarbeidet eller tilsidesatt, og noen skoler følger ikke opp regelverk og anbefalinger på en positiv måte.
Vi har også mange eksempler på gode alternative opplegg og godt samarbeid med foresatte fra flere skoler. Likevel blir det for tilfeldig med slike store variasjoner internt i kommuner og kommunene i mellom.
Vi ber om at Fylkesmannen fører tilsyn med skoler for å sikre alternativ undervisning, samarbeid og informasjon om fritaksretten, og at det ikke foregår øving til gudstjeneste i KRLE-faget og annen forkynnende aktivitet i skolen.
Det er Fylkesmannens plikt å se til at opplæringsloven følges. Det er ikke de foresatte som skal ha ansvar for at barna i Møre og Romsdal får den opplæringen som loven sier. Ønsket er at tilsyn skal føre til samme gode nivå i alle kommuner.
Human-Etisk Forbund ønsker at skolen skal være fri for forkynnende aktiviteter. Når barn deles inn i aktivitet etter religion og livssyn i skoletiden skapes en ekskludering som vi finner uheldig. Så lenge aktiviteter som fører til en slik inndeling foregår må regelverket for fritak følges på en positiv måte.
Human-Etisk Forbund har laget en brosjyre med ulike alternative opplegg. Denne sendes ut til skolene som hjelp for lærere og skoleledere når alternativt opplegg skal planlegges. Vi tenker at dette er vårt bidrag til at undervisninga blir i tråd med Utdanningsdirektoratets retningslinjer og ber Fylkesmannen gjøre sitt for at undervisninga blir i tråd med retningslinjene.


Vennlig hilsen
Sverre Støren