Hopp til hovedinnhold

Human-Etisk Forbund Møre og Romsdal har 40-årsjubileum 23.mai

Den 23/5-1978 ble Human-Etisk Forbund Møre og Romsdal stiftet i Ålesund, samtidig ble lokallaget i Ålesund stiftet. Fra den spede begynnelsen i 1978 har organisasjonen vokst seg ut i hele fylket, og har i dag 2700 medlemmer i fem lokallag. Våre mer enn 100 frivillige og tillitsvalgte arrangerer Humanistiske seremonier for over 300 konfirmanter og 80 navnebarn, i tillegg til Humanistiske vigsler og gravferder. Seremoniene har årlig nærmere 10.000 gjester. Lokallagene arrangerer også temamøter, filosofiske cafeer, kino og mere som tilbud til medlemmer og allmenheten.

Søre Sunnmøre lokallag var godt representert på Bygdepride i Volda i maiMai er høysesong for seremonier – både konfirmasjon og navnefest. «Veldig artig med alle de positive tilbakemeldingene etter seremoniene i alle lokallag - fantastisk innsats av alle våre seremoniansvarlige, frivillige og kursledere» sier Sverre Støren, Fylkesleder.

Det er fortsatt økning i både Humanistisk konfirmasjon og navnefest her i Møre og Romsdal – spesielt er det en klar økning i sørdelen av fylket. «Godt å se at tilbudet brer om seg i områder som tradisjonelt har vært religiøst konservativt. Viktig at tilbudet er tilstede i tråd med utviklingen i befolkningen - et mindretall i Norge anser seg som religiøse, og kun 3 av 10 tror på Gud.» sier fylkeslederen.

«Lokallaget på Søre Sunnmøre var også aktive ifm Bygdepride paraden i Volda 11. mai. Både i media og i paraden markerte de sin tydelige støtte til kjærligheten – et flott eksempel av HEFs arbeid for et inkluderende og fremtidsrettet samfunn.»

Humanistisk uke arrangeres hvert år, med variert program som temamøter, (døds-)cafe, filosofigrupper, kino, kurs og mere. Dette er tilbud til både medlemmer og øvrig befolkningen, og skaper miljø og tilstedeværelse i lokallagene. «Medlemmer som har gode forslag til arrangementer er hjertelig velkomne – vi ønsker å være varierte og bredt tilstede» sier Sverre Støren.

Humanistisk konfirmasjon var eneste seremoni i Human-Etisk Forbund (HEF) frem til 1980 da Humanistisk gravferd ble etablert, deretter Humanistisk navnefest i 1988 og Humanistisk vigsel i 2004, her i Møre og Romsdal har tilbudene blitt raskt etablert ut i hele fylket.

Fylkesleder Sverre Støren

HEF har i disse 40 årene fått gjennomslag i mange viktige saker knyttet til likebehandling i det norske samfunnet– bl.a. avviklingen av statskirken, fjerning av blasfemiparagrafen, økonomisk likebehandling av livssynsorganisasjoner, Strasbourg dom mot KRLE faget, fjerning av kristne formålsparagrafer og innføring av alternative tilbud og fritaksbestemmelser i skolen ifm forkynnende aktiviteter.

Fra humanistkoret Humlas opptreden på årsmøtet i fylkeslaget

«Fylkeslagets prioriterte saker fremover er Seremonirom for alle, Inkluderende skole og Internasjonalt arbeid – selvsagt i tillegg til gode seremonier og aktiviteter i hele fylket» avslutter Fylkeslederen.

Oversikt over lagene i Møre og Romsdal

 

Kontakt: