Hopp til hovedinnhold

Kursleiar – noko for deg?

Møre og Romsdal
Kan du snakke med menneske på 14-15 år og er du villig til å diskutere viktige problemstillingar på deira premisser? Då er det kanskje deg vi ønskjer som kursleiar til kursa som startar i februar og avsluttast med fin seremoni tidleg i mai?

Eit kurs har ca. 15 konfirmantar og lokallaget organiserer ramma rundt.

Sentrale tema i kurset:

 • Humanisme og livssyn
 • Menneskerettar
 • Kritisk tenking
 • Etikk
 • Identitet

Som kursleiar får ein:

 • Opplæring (ingen krav om forhåndskompetanse)
 • Honorar

Kursleiarar må:

 • Kunne få god kontakt med ungdom og samarbeide med andre
 • Være ein tydeleg vaksen
 • Være medlem i Human-Etisk Forbund
 • Være 18 år eller eldre
 • Levere politiattest
 • Delta på opplæringshelg i Kristiansund 16-18 november.(opphald, mat og reise dekkast)

Send ein kort søknad til

 moreogromsdal@human.no om dette er noke for deg, så tar vi kontakt med deg.