Hopp til hovedinnhold

Seniorgruppe

Hordaland
Annenhver torsdag fra klokken 11.00 til ca. klokken 13.00 er vi en gjeng med seniorer som møtes i våre lokaler.

Alle som kan komme er velkomne til diskusjon om ulike emner.

Vi serverer litt enkel mat i pausen.
Møtene er drevet og organisert av seniorgruppen selv.

Dette er et svært populært tilbud blant våre seniorer, -og vi vil alltid ha med oss flere.

 

Foredrag vårsemesteret 2019

24. januar Kjell Haug: Om tobakkepidemien i Norge.

7. februar Elise Johnsen og Alexander von Wangenheim: Mennesker og miljø i peruansk Amazonas: Menneskerettighetsbrudd og miljøforurensing.

21. februar Toril Swan: Engelsk i norsk – språklig rikdom, eller blir vi slukt levende?

7. mars  Benedicte Irgens: Kjønn og familie i Japan

21. mars Arve J.Nilsen: Universell utforming/tilgjengelighet og vern av kulturminner/eksisterende bebyggelse.

4. april Tom Hedalen (bestemmes senere)

9. mai  Morten Hammerborg (tittel bestemmes senere)