Hopp til hovedinnhold

Christian Lomsdalen innstilt som nestleder!

Nyheter Hordaland
Da har innstillingen fra valgkomiteen til hovedstyret kommet. Her er Christian Lomsdalen som er en av Hordaland sine aktive medlemmer, - innstilt som nestleder.

Vi har tatt oss en prat med Christian for å høre hva han tenker om nominasjonen, og hvilke tanker han gjør seg om det kommende landsmøte.

Hva tenker du om nominasjonen?

- Jeg er både beæret og veldig entusiastisk. Det er utrolig spennende å være en del av hovedstyret, og det at valgkomiteen har såpass stor tillit til at jeg kan gjøre en god jobb for organisasjonen gjør meg veldig stolt. Det i seg selv er enda en god inspirasjon til å fronte Human-Etisk Forbund på en god måte. 

 

Hvilke forventninger har du til landsmøtet?

- Jeg har forventning om at vi skal gjøre en god jobb med vedtektsspørsmålet og problemstillingene som ligger der. Samtidig så har jeg forventninger om at vi skal ha en bred debatt knyttet til hvilke hovedsatsningsområder organisasjonen skal ha fremover de neste årene. Det å fokusere ekstra på noen utvalgte temaer tror jeg vil være bra for vår satsning på sakene og forhåpentligvis også på vår påvirkning. 

 

Har du noen saker du er ekstra opptatt av?

- Jeg er opptatt av flere områder i organisasjonen, men om jeg skal trekke frem noe så er at seremoniene skal være tilgjengelig for alle og arbeidet med livssynspolitikk.

Det er viktig for meg at alle skal kunne ha mulighet til å benytte seg av våre seremonier. Det går både på det at vi skal være tilgjengelige over hele landet, men også at prisen ikke skal være et hinder for at vi blir valgt som seremonileverandør og livssynssamfunn. Derfor er det viktig for meg at vi har gode ordninger for de med strammere økonomiske rammer.

Det livssynspolitiske arbeidet som jeg vil trekke frem er tilgjengeligheten av livssynsfleksible seremonilokaler over hele landet, men også at vi skal utvikle og fremme gode rammer for livssynsbetjening slik at humanister og andre ikke-troende skal oppleve at offentlige institusjoner tar deres livssyn på alvor. 

Eller er det vanskelig å skulle begrense dette svaret. Jeg er jo aktiv som konfirmasjonsleder, jeg arbeider aktivt med spørsmål om religion og skole, jeg ønsker og jobber for at vi skal være en synlig organisasjon, og jeg synes det er viktig at vi skaper et tilbud som livssynssamfunn. Det er veldig mye gøy å gjøre i Human-Etisk Forbund. 

Noe du vil særlig trekke frem fra de to årene du har vært i styret?

- Læringskurven har vært ganske bratt, så det er nesten det jeg må trekke frem. Det er mye å lære når man kommer inn i styre og stell i en organisasjon på denne måten. Det har også vært veldig spennende og lærerikt å få reise rundt i "min region" på årsmøter, og som taler på konfirmasjonsseremonier. Ting gjøres forskjellig rundt om i landet, så det er utrolig artig å se bredden og kvaliteten i det arbeidet vi gjør!

 

Vi i Hordaland ønsker Christian lykke til på landsmøte og med valget!