Hopp til hovedinnhold

Årsmøte og lokallagssamling i Hordaland

Nyheter Hordaland
Kjære frivillig, og deg som er engasjert i aktivitet i lokallaget.  Velkommen til Hordaland Fylkesstyre sitt årsmøte og lokallagssamling 30. mars!  

Kjære årsmøtedelegat!
Vi håper du gleder deg til fylkesårsmøtet. Din stemme er viktig, og årsmøtet et er en god arena for å blir kjent med aktivitetene til fylket, og de andre lokallagene.

Årsmøtet starter kl 10:00, og varer til ca kl 12:00. Du kan registrere deg fra kl 09:30.

Her finner du alle årsmøtepapirene. Vi gjør oppmerksom på at det vil være papirløst møte.

Etter årsmøtet vil det være lunsj for de som har krysset av for at de ønsker dette fra kl 12:00 -13:00

Velkommen til lokallagssamling fra kl 13:00 - 17:45!
Vi ønsker at lokallagene skal bli bedre kjent med hverandre og ha en felles samling hvor dere kan få faglig påfyll og god diskusjon med de andre. Programmet for denne lørdagen er derfor satt sammen på bakgrunn av innspill dere har kommet med om ting dere trenger opplæring og påfyll av.

13:00 - 13:30 Regionskontoret informerer - Cathrine og Magnhild vil informere litt om hvem vi på kontoret er, hvordan vi jobber og hva vi kan hjelpe dere med.


13:30 - 14:30 HEF som organisasjon. Organisasjonsdemokratiet, hva trenger jeg som frivillig å vite - Christian Lomsdalen snakker om lokallag, fylkeslag, påvirkning og samarbeid.

15 min Pause

14:45 - 16:30 Lokalt engasjement - Engasjerte lokallag - Ingrid Rostad har bakgrunn som leder av Norsk Folkehjelp Solidaritetsungdom og mangeårig lokallagsaktivist.
På denne økten vil hun at vi sammen jobber for å finne gode måter å synliggjøre aktivitetene våre/politikken vi står for. Hvor og hvordan kan det være lurt å markedsføre og bruke bruke sosiale media når en skal engasjere? Hvordan kan dere som lokallag få i gang aktivitet og gjøre dere synlige?

10 min Pause

Paralelløkter kl 16:40- 17:30

Tripletex og økonomiarbeid for lokallag - Ved økonomirådgiver Else Marie Wessel
- En enkel innføring i Tripletex med fokus på utfylling av reiseregninger og utlegg. Kan også gjennomgå attestering om dette er ønskelig.

Seremonibase2 - Ved organisasjonsrådgiver Magnhild Bøe-Hansen
- Denne bolken vil hovedsakelig dreie seg om konfirmasjon, og hvordan konfirmasjonsansvarlige kan hente ut informasjon de trenger i forbindelse med kurs og seremoni, og informasjon i den nye seremonibasen.
Dessverre er ikke seremonibase2 klar for navnefest ennå. Men hvis noen trenger det kan vi ta en gjennomgang av navnefest i "gamle" seremonibase.

Impleo og markedsføring - Ved organisasjonsrådgiver Cathrine Langfjell Torsvik
- Denne bolken vil gi en innføring i verktøyet Impleo. Det vil komme retningslinjer fra sentralt om ny profil som det er ønskelig at alle skal etterkomme.
Vi vil også snakke om hvordan vi kan synliggjøre og markedsføre oss lokalt i sosiale medier, plakater, aviser med mer. Vi vil ha litt praktiske øvelser for å vise at alle kan! 😊

Vi gleder oss veldig til å se dere!