Hopp til hovedinnhold

Hordaland fylkeslag

Velkommen til Hordaland fylkeslag.

I Hordaland har vi per dags dato ca. 7200 medlemmer. Hordaland fylkeslag er landets tredje største fylkeslag. Våre kontorer ligger i Bergen sentrum, vis a vis Torgallmenningen. Fylkeslaget koordinerer arbeidet med humanistiske seremonier samt kurs, møter, livssynspolitisk arbeid, debattmøter, ulike aktiviteter, seminarer for tillitsvalgte, medlemmer og andre interesserte.

På denne siden kan du lese mer om våre aktiviteter
Hordaland Fylkeslag

Vi har 7 lokallag i fylket.

 Du kan også følge oss på vår facebook side.

Hvis du har spørsmål ta kontakt med vårt fylkeskontor i Valkendorfsgate 3 - i Bergen. 

Fylkeskontoret

Mandag–torsdag: 09:00–14:00 48898300 Send epost Valkendorfsgaten 3 5012 Bergen

Gjelder det konfirmasjon, politisk arbeid, lokallagsarbeid kontakt:

Magnhild Marie Bøe-Hansen 48898300 Send epost

Gjelder det gravferd, økonomi, fylkesstyret kontakt:

Stine W. Strøm-Andresen 48898300 Send epost

Gjelder det navnefest eller vigsel kontakt:

Anne Mette Hestad 48898300 Send epost

Dette gjør vi i Hordaland

Humanistisk turgruppe

: Vi har nå fått vår egen humanistiske turgruppe!

Sjakkgruppe

: Lyst til å spille sjakk ?

Seniorgruppe

: Annenhver torsdag fra klokken 11.00 til ca. klokken 13.00 er vi en gjeng med seniorer som møtes i våre lokaler i Valkendorfsgate 3.

Tenkt på å bli frivillig i HEF?

: Det å være frivillig kan bety så mangt. Noen ønsker politisk rettede oppgaver som det å sitte i et styre eller arrangere temakvelder med mer, mens andre ønsker å jobbe med seremoni eller kanskje være kursleder for konfirmantene.

HEF har eige bridge-lag

: Lyst til å spela bridge?

Filosofikafè

: Annen hver onsdag arrangeres det filosofikafè i våre lokaler fra klokken 18.00.

Systematiske regelbrudd i Bergenskolen

: Human-Etisk Forbund i Hordaland har over lang tid jobbet med å kartlegge praksisen for religionsutøvelse på grunnskolene i fylket, med hovedfokus på Bergen. Nå kan du lese hovedfunnene fra undersøkelsen og de politiske anbefalinger til Bergen kommune. Rapporten inneholder et omfattende materiale bestående av svar fra skolene selv, svar fra kommunene og henvendelser fra foreldre. - Dette er første gang vi så systematisk har gått ut til skoler, administrasjon og foreldre for å danne oss et bilde av hvordan tilstanden er på skolene i Hordaland.

Aktivitetsutvalget

: Noen av våre engasjerte medlemmer arrangerer ulike aktiviteter gjennom fylket sitt aktivitetsutvalg.
Se alle