Hopp til hovedinnhold

Hordaland fylkeslag

Velkommen til Hordaland fylkeslag.

I Hordaland har vi i dag 7805 medlemmer. Hordaland fylkeslag er landets tredje største fylkeslag.

Våre kontorer ligger i Bergen sentrum, vis a vis Torgallmenningen. Fylkeslaget koordinerer arbeidet med humanistiske seremonier samt kurs, møter, livssynspolitisk arbeid, debattmøter, ulike aktiviteter, seminarer for tillitsvalgte, medlemmer og andre interesserte.

På denne siden kan du lese mer om våre aktiviteter.

Hordaland Fylkeslag

Vi har 7 lokallag i fylket.

 Du kan også følge oss på vår facebook side.

Hvis du har spørsmål ta kontakt med vårt fylkeskontor i Christian Michelsens gate 4, 4.etasje - i Bergen. 

Fylkesleder i Hordaland er Lasse Sleire

Gjelder det konfirmasjon, politisk arbeid, lokallagsarbeid kontakt:

Magnhild Marie Bøe-Hansen 48898300 Send epost

Gjelder det gravferd, økonomi, fylkesstyret kontakt:

Stine W. Strøm-Andresen 48898300 Send epost

Aktuelt fra Hordaland

Bibelutdeling på skoler i Fjell kommune

: De siste dagene har det kommet frem i nyhetsbilde at Stjørdal kommune har en praksis med å finansiere og dele ut bibler til elevene i skoletiden. På bakgrunn av dette ble det sendt følgende skriv til skolesjefen i Fjell Kommune.

Jesidiekvinnene i Irak etter fredsprisen

: Velkommen til åpent møte om Jesidiekvinnene i Irak!

Vi trenger deg!

: 30. mars skal Hordaland Fylkeslag ha sitt årsmøte, men valgkomiteen trenger å komme i kontakt med gode kandidater allerede nå.

Er du vår nye økonomiansvarlige i navnefestutvalget?

: En av livets store begivenheter er når et barn kommer til verden. Humanistisk navnefest er en feiring av at et barn er født og har fått sitt eget navn. Seremonien er en vakker og glad feiring på et humanistisk grunnlag.

Folkekirken under lupen

: Det var så å si fullt i Amalies Hage på Bergen Offentlige Bibliotek, da Oskar Skarsaune møtte Halvor Nordhaug til samtale om hvilken rolle folkekirken spiller, og ikke minst burde spille i dagens Norge. Les Karl Sveinung Knutsen sin oppsummering av debattmøte som Bergen lokallag arrangerte

Ønsker du å representere Human-Etisk Forbund i Samarbeidsrådet for tros og livssynssamfunn?

: Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Bergen (STLB) er en sammenslutning av 17 tros- og livssynssamfunn i Bergen. STLB arbeider for likebehandling av tros- og livssynssamfunn, og for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom disse.

Er du vår nye leder av navnefestutvalget i Bergen?

: Har du ledererfaring, og ønsker å være med og videreutvikle våre seremonier? Da er du kanskje vår nye leder av navnefestutvalget.

Hvorfor begrense kulturarven?

: Ved å ha et ensidig fokus på en liten del av historien, blåse den opp, og gjøre den til vår viktigste fellesnevner for hva som definerer oss som nordmenn, får man rett og slett en kollektiv kunnskapsløshet og historieløshet som ikke tjener noen. Denne historieløsheten kommer blant annet til syne rundt juletider i Norge. Da inntar politikere en kulturkristen maske, som skal fortelle oss hva som er det riktige å tenke, mene, spise og ikke minst gjøre. Andre deler av vår felles historie blir kraftig underkommunisert.
Se alle