Hopp til hovedinnhold

Temakafé: Døden

Buskerud
Vi møtes for å snakke sammen om døden. Kan økt bevisstheten om døden gi oss motivasjon til å gjøre mest mulig ut av livene våre mens vi lever?

Alle er velkomne uansett bakgrunn, nasjonalitet og livssyn.
Tirsdag 25. september 2018 kl. 19. (Dørene åpner 20 minutter tidligere. Vi runder av kl. 21.)
Sted: Jonas B. Gundersen, Bragernes torg, Drammen.
Enkel bevertning, HEF spanderer, ingen påmelding. 

Hva er «Temakafe: Døden»?
Vi møtes på tvers av ulikheter for en åpen og undersøkende samtale om døden som en del av livet. Kanskje kan det å dele tanker og erfaringer om døden gi oss styrke i livet?

Vi skal ha en åpen samtale sammen med mulighet for å belyse ulike aspekter ved døden. 
Det er ingen som skal ledes mot et spesielt syn, eller en bestemt konklusjon, alle har full frihet til å uttrykke seg. Samtalen ledes i fortrolighet av to erfarne samtalepartnere fra HEF. 
Dette er en samtalegruppe, ikke en sorggruppe, veiledningsgruppe eller en terapigruppe. 

Trenger du en å snakke med under fire øyne?
Livet er ikke alltid lett, og ikke alle har noen nære og fortrolige å dele sine funderinger, sorger og bekymringer med. Av og til er heller ikke slekt og venner de rette å snakke med. Kanskje fordi noe av det man finner vanskelig og utfordrende nettopp handler om slekt og venner. Da kan det være bedre å snakke med en utenforstående som er skolert i det å være en samtalepartner, og som har taushetsplikt. Samtalepartnerne i Human-Etisk Forbund møter deg og dine spørsmål uten noen bakenforliggende agenda. Samtalens utgangspunkt er din unike livssituasjon, og det er dine temaer vi undersøker sammen i en samtale.
Les mer og ta kontakt: https://human.no/fylker/buskerud/artikler2/har-du-behov-for-en-samtale2/