Hopp til hovedinnhold

Har du lyst å engasjere deg i konfirmasjonsutvalget i Kristiansand?

Nyheter Agder
Konfirmasjon er Kristiansand lokallag sin største aktivitet. Det er for 2020 satt opp 4 seremonier i Kilden teater – og kulturhus. Det er satt opp 12 kurs. Alt arbeidet er koordinert og styrt av et eget utvalg. Nå ser vi etter nye frivillige til å fylle disse vervene.

Utvalget består av 4 ulike verv, der det er en del oppgaver som skal gjøres felles i løpet av året. De opererer ut fra et gitt årshjul og har tett samarbeid med styret i Kristiansand og organisasjonsrådgiver Monica. 

I tillegg ønsker utvalget en seremoni-leder som har ansvaret for å holde struktur på og gjennomføre seremonien.

Hvert av vervene har tydelige ansvarsområder som vi har skissert under:

LEDER

 • Ha kjennskap til konfirmasjon i Kristiansand.
 • Overordnet kontroll på KU sitt arbeid og kalle inn til interne møter.
 • Sørge for at alle medlemmer er kjent med sin rolle.
 • Bistå samtlige medlemmer i sitt arbeid ved behov. Må følgelig ha satt seg inn i alle verv.
 • Kjennskap til budsjett sammen med økonomiansvarlig. Stiller på møtet med styret for godkjenning.
 • Primærkontakt for styret og organisasjonsrådgiver Monica på kontoret.
 • Planlegge og holde oppstartsmøtet sammen med kurslederkontakt
 • Bistå aktivitetsdagsansvarlig i sitt arbeid og stille på møter med Rekkevidde. Har hovedansvar sammen med to andre fra HEF sin side på rollespillet.
 • Oppstår det problemer underveis angående konfirmanter, kursledere eller KU har leder ansvar for å håndtere dette sammen med organisasjonsrådgiveren.
 • Bør ha kjennskap til seremoniene i Kristiansand som tidligere kursleder og være lett tilgjengelig på telefon/e-post.
 • Kontaktperson for alle kursledere i Kristiansand.
 • Har ansvar for alle utsendinger og kommunikasjon med kurslederne.
 • Har ansvar for at kurslederne har den informasjonen, redskapene og får den oppfølgingen de trenger.
 • Bistå kursledere dersom de har faglige spørsmål angående gjennomføring av kurset. 
 • Ved behov for vikarer ved for eksempel sykdom skal kurslederkontakten være behjelpelig med dette om kursledere ikke får ordnet dette selv.
 •  

UTVALGSMEDLEMMER (2):

 • Størst arbeidsmengde i mars/april.
 • Får delegert oppgaver på møtene fra årshjul.
 • Stille alle seremonidager.
 • Delta på rollespill.

 

ØKONOMIANSVARLIG:

 • Bør være strukturert.
 • Lage forslag til budsjett basert på fjorårets og legge frem dette for styret sammen med leder.
 • Ha kontroll på økonomien underveis.
 • Samarbeide med økonomiansvarlig Organisasjonsrådgiver Stine
 • Har ansvar for å føre fravær
 • Sørge for at bestilling/handling av mat/snacks til møter blir gjort
 • Stille på alle seremonidager
 • Delta på rollespill

 

SEREMONILEDER: Dette vervet er i tett samarbeid med utvalget, men er fristilt fra fellesoppgavene

 • Bør ha erfaring med arrangering av seremonier og kunne ha vervet langsiktig
 • Hovedansvar for seremoni.
 • Samarbeide godt HK-utvalget om oppsett av seremonien.
 • Kvalitetssikre underholdning og taler mtp. innhold. 
 • Avtale produksjonsmøte med Kilden.
 • Møte artister til lydprøve på seremonidagene.
 • Primærkontakt og ansvarlig for samarbeidet med Kilden og artister under seremonidagene.
 • Har ansvar for den praktiske gjennomføringen av seremoni – det som foregår på scenen.
 • Stille på alle seremonidager og på generalprøve.
 • Trenger ellers bare møte på internt avtalte møter.

 

Kunne du tenke deg å inneha et av disse spennende vervene fra august 2019 til juni 2020? Ikke nøl!!!!

Ta kontakt med organisasjonsrådgiver Monica B. Nyhagen på telefon 94860154 (9-15) eller mail: monica.brenden.nyhagen@human.no eller leder i Kristiansand lokallag, Kristin L. Topstad, mail: lovdal.kristin@gmail.com