Hopp til hovedinnhold

Slik lurer vi oss selv og andre

↵ Tilbake til kampanjen for kritisk tenkning

Kampanjelogo_800px.jpg

Det finnes to ulike former for tankefeller og lureri:

  1. Tankefeil eller argumentasjonsfeil er metoder vi bruker for å vinne eller dominere en diskusjon, og kan ses på som en type "sleipe diskusjonstriks". Her er det også en viss overlapp med det vi ofte kaller hersketeknikker. Oppsummert kan vi kalle det metoder for å lure andre.
  2. Psykologiske feilslutninger eller biaser (engelsk: cognitive biases) er ulike måter vi tenker eller oppfører oss på, som fører til at vi tar feil og gjør feil. Oppsummert kan vi si at dette er ulike måter vi lurer oss selv på.

Flere av de psykologiske feilslutningene kan sies å være forutsetninger for mange av tankefeilene. For eksempel er den psykologiske tilbøyeligheten vi har kalt «Vi velger bort det som ikke passer», en årsak til at vi begår tankefeil som for eksempel "kirsebærplukking".  

Se listene over argumentasjonsfeil og psykologiske feilslutninger

Argumentasjonsfeil

Psykologiske feilslutninger

Overlapping og varianter av hverandre

Flere av tankefeilene og biasene overlapper. Noen er også varianter av andre. «Du er like ille»-tankefeilen er for eksempel en type personangrep (Ad hominem)-tankefeil.

Det er også mulig å bruke flere tankefeil/biaser samtidig. Et eksempel er antivaksinegruppa Stop Lockdown som i september 2021 hevdet at «14 933 døde etter vaksinering i Norge». De siterte en melding fra norske helsemyndigheter der det stod at 14 933 av de som hadde fått minst en dose siden vaksineringen startet, hadde dødd.

Her begås det to tankefeil, både å utnytte tvetydighet/misforstå med vilje, og legge til grunn en feil årsakssammenheng. Forklaringen er at over 3,8 millioner hadde blitt vaksinert på det tidspunktet, og at de nær 14 933 som hadde dødd siden vaksineringen startet, ville ha dødd uansett. Nær 100 prosent av de eldre var vaksinert på det tidspunktet, og slik er jo livet. De døde altså ikke på grunn av vaksinen, slik antivaksinegruppa antyder

Sammenheng mellom biaser

Flere av biasene har en sammenheng. Biasene vi har kalt Vi fyller inn hullene (Forer-effekten) og Vi tror vi er mer unike enn vi er (False-uniqueness effect) henger for eksempel sammen. Når vi har en grunnleggende antagelse om at vi er mer unike enn vi i realiteten er, vil vi ubevisst fylle inn hullene for eksempel i det som presenteres som et personlig horoskop, slik at de vage antagelsene oppleves å stemme bedre enn de i realiteten gjør. Dette er godt demonstrert i denne episoden av NRK-serien Folkeopplysningen.

Lær mer

Det er mange flere tankefeil og biaser enn vi nevner her. Det går dessuten et viktig skille mellom formelle og uformelle tankefeil. De tankefeilene og biasene som er valgt ut her, er de vi anser for å være vanligst i dagliglivet. For mer kan vi anbefale denne boka. Sjekk også oversikten på engelsk Wikipedia

Se listene over argumentasjonsfeil og psykologiske feilslutninger

Argumentasjonsfeil

Psykologiske feilslutninger