Hopp til hovedinnhold

Quiz

Hva kan du om tankefeil og psykologiske feilslutninger?

↵ Tilbake til kampanjen for kritisk tenkning

Kampanjelogo_800px.jpg

Vi kan alle bli offer for hjernens feilslutninger. Den gode nyheten er at vi kan lære av våre feil. Ved å lære om typiske tankefeil, blir det lettere for oss å heve oss over dem.

Tankefeil, eller argumentasjonsfeil, kan også sees på som en type sleipe diskusjonstriks – metoder vi ofte bruker for å vinne eller dominere en diskusjon. Her er det også en viss overlapp med det vi ofte kaller hersketeknikker. Oppsummert kan vi kalle det metoder for å lure andre.  

Psykologiske feilslutninger eller biaser (engelsk: cognitive biases) er ulike måter vi tenker eller oppfører oss på, som fører til at vi tar feil og gjør feil. Oppsummert kan vi si at dette er ulike måter vi lurer oss selv på.

Klarer du å finne ut hvilke tankefeil eller psykologiske feilslutninger som brukes i quizene under?

 

Quizene på denne sida finnes også på Kahoot

Veldig bra å bruke i grupper!

Bli medlem i Human-Etisk Forbund og si ja til et samfunn basert på kunnskap og kritisk tenkning. 

Hva er kritisk tenkning?

Fordyp deg her!

Opplysningsvesenet

Podkast om selvkritisk tenkning

Slik lurer vi oss selv og andre

Sjekk listene