Hopp til hovedinnhold

Hva er kritisk tenkning? 

↵ Tilbake til hovedside

Kampanjelogo_800px.jpg

Kritisk tenkning handler ikke om å si nei til alt og være negativ. Kritisk tenkning handler om å bruke rasjonaliteten vår til å undersøke ting på en åpen, fordomsfri og selvstendig måte. 

Kritisk tenkning handler om å stille spørsmål som:

rød stripe, grå bak.jpg

  • Forholder det seg virkelig slik vi tror det gjør?
  • Må vi justere våre oppfatninger på dette punktet?

Vi har best sjanse for å finne troverdige svar på slike spørsmål hvis vi glemmer fordommene våre og nærmer oss saken på en rasjonell og logisk måte.

Grunninnstillingen når man undersøker ting på denne måten, er å være åpen og kritisk. Uansett hvilke påstander som framsettes, er idealet at man skal bruke kritisk, rasjonell tankegang og undersøke om påstanden stemmer eller ikke. 

Dette er grunntanken i vitenskapen.

Helt siden vi mennesker begynte å undersøke virkeligheten på denne måten, har vi opparbeidet oss stadig mer kunnskap vi har gode grunner til å tro at er sann.

Og selv om vi trolig aldri finner ut alt, kan vi være ganske sikre på at den vitenskapelige metoden kan fortelle oss noe som er sant om virkeligheten – en liten del av den i det minste.

Resultatet av denne revolusjonerende måten å tenke på, ser vi rundt oss over alt. Vi har reist til månen, utviklet mobiltelefoner og internett. Vi lever nå gjennomsnittlig rundt 30 år lenger enn for 150 år siden, fordi denne kritisk undersøkende måten å tenke på har ført til stadig nye metoder å helbrede sykdom på. 

Vitenskap er en metode for å ta vare på, og videreutvikle, de gode ideene, og forkaste de dårlige. Det siste er spesielt viktig. Hvis vi ikke greier å forkaste de dårlige ideene, blir alt bare rot. Vitenskap og kritisk tenkning er et helt nødvendig kvalitetsfilter for ideer og påstander.

Hjernen lurer oss!

Psykologiske feilslutninger og biaser er ulike måter hjernen lurer oss på. Det er lett å la seg lure, men dersom vi kjenner til de ulike feilslutningene blir det lettere å heve seg over dem. 

Hva er utfordringen med kritisk tenkning, og hva gjør vi fremover?

rød stripe, grå bak.jpg

Å tenke kritisk og rasjonelt gjør vi ikke uten videre. Vi har mange nedarvede tendenser som gjør at vi lurer oss selv. Det gjelder alle mennesker, selvsagt. Humanister også.

Kritisk tenkning kommer ikke naturlig for oss. Det er en ferdighet som må øves opp.  

Å kunne holde fast ved en tanke og undersøke den med hensyn til holdbarhet og konsekvenser, krever såpass mye anstrengelse og konsentrasjon at det bryter med det «naturlig» dagligdagse, der vi i større grad baserer oss på magefølelsen, gjerne ut fra tillærte vaner som kanskje ikke er helt fornuftige, og som vi ofte ikke er helt klar over. Noen ganger fungerer det helt fint, men andre ganger blir det helt feil.

Vi har for eksempel veldig lett for å overse det som ikke stemmer med våre egne forutinntatte oppfatninger. Vi leter bevisst eller ubevisst etter det som styrker våre egne synspunkter, og overser det som svekker dem. Hvis du først har bestemt deg for hvordan et menneske eller en gruppe mennesker er, vil du lett kunne overse det som går imot dine forutinntatte oppfatninger og bare se det som bekrefter dine fordommer. 

Selv om vi alle er sårbare for slike måter å tenke på, er det litt forskjellig hvor bevisste vi er på det. For Human-Etisk Forbund er det viktig å få flere til å bli bevisst på slike ting. For da blir det også lettere å heve seg over det. Hvis vi vet at de finnes, blir det også lettere å motarbeide de tankefellene som ligger programmert inn i oss.

Det er hovedårsaken til at Human-Etisk Forbund i 2021 setter i gang kampanjen «Er du sikker på det?»  Forbundet kommer til å fortsette dette arbeidet, siden vi tror et samfunn med mer forståelse og kunnskap rundt kritisk tenkning er et bedre samfunn for alle.

Uten felles spilleregler for å skille mellom sant og usant settes demokratiet i fare. Den beste næringen vi kan gi til despoter og diktatorer, er et samfunn som anser at sannheten er relativ. Da settes despotene i stand til å definere sannheten som det passer dem selv. Da handler alt om makt.

Kritisk tenkning et derimot verktøy alle kan bruke, for eksempel mot en irrasjonell diktator. Derfor er kamp for kritisk tenkning også en kamp for likeverd og demokrati.

Lytt til podkast om kritisk tenkning!

Har du lyst til å lære mer om selvkritisk tenkning? Opplysningsvesenet er vår podkast om kildekritikk, triksing med statistikk, om konspirasjonsteorier og ytringsfrihet!

Vil du fordype deg i kritisk tenkning?

Her er det forslag til mer litteratur om temaet:

  • Kritisk tenkning – en enkel guide til å bruke hodet godt av Vibeke Riiser-Larsen og Erik Tunstad
  • Giftpilen – konspirasjonsteorier og deres ødeleggende kraft av Øyvind Strømmen
  • Thinking, Fast and slow av Daniel Kahneman (Merk: I ettertid har boken til Kahneman fått kritikk for noe av det som står der. Vi anbefaler derfor denne artikkelen for litt nyansering.)
  • Etikk, språk og argumentasjon: En innføring i debattetikk av Eilert Jan Lohne (baserer seg på Arne Næss' klassiker «En del elementære logiske emner»).