Hopp til hovedinnhold

Klarer du å endre mening?

Hjernen vår er programmert til å protestere når ideer vi er sikre på, blir utfordret.

Kritisk tenkning ligger ikke naturlig for oss. Det er en ferdighet som må trenes opp. 

Derfor spør vi deg:

Kampanjelogo_800px.jpg

Dette er budskapet vårt

Denne høsten lanserer vi kampanjen Er du sikker på det?

Vi vil oppfordre hver enkelt av oss til å pirke litt i hva som ligger til grunn for overbevisningene våre. Vi vil minne oss selv og andre på hvor lett det er å gjøre feil – og tenke feil.

Selvkritikk ligger i kjernen av hva kritisk tenkning handler om: viljen til selv å følge de beste argumentene, og viljen til å endre mening hvis vi innser at vi har tatt feil. En viktig del av kampanjen er å øke bevisstheten rundt hvordan vi lurer hverandre, og ikke minst oss selv.

Kritisk tenkning er grunnleggende for hvordan humanister ser på virkeligheten – det vil si hva som finnes, og hva som ikke finnes. Det er derfor vi er så opptatt av dette.

Hva inneholder kampanjen?

Er du sikker på det? ble lansert på landsmøtet i Human-Etisk Forbund den 25.9.21.

Kampanjen inneholder blant annet følgende:

PODKAST: OPPLYSNINGSVESENET

Gjennom 15 episoder i podkasten Opplysningsvesenet skal programlederne Vibeke Riiser-Larsen og Erik Tunstad snakke med ulike gjester om temaer knyttet til vitenskap og kritisk tenkning. Blant gjestene finner vi Harald Eia, Sigrid Bratlie, Anine Kierulf, Jan-Ole Hesselberg og Sunniva Rose. Ny episode annenhver uke fram til mars 22.

21 FILMER OM HVORDAN VI LURER OSS SELV OG ANDRE

I 21 korte filmer forteller Vibeke Riiser-Larsen om de vanligste måtene vi lurer oss selv og andre på. 

FILM SOM FORKLARER HOVEDBUDSKAPET VÅRT

Den kan du se her.

FILMER MED FOLK SOM HAR TATT FEIL

I tre filmer møter vi tre mennesker som har tråkket feil i livet, og lært av det. Dette er Jan Øyan, Bjørn Thomas Nilsen og Catarina Cattaneo

KORTSPILL

En gjeng tilknyttet Spillhuset i Bergen har utviklet et nytt kortspill for Human-Etisk Forbund. Spillet er tenkt brukt på lokale spillkvelder med mer, samt i konfirmasjonsundervisningen i mange år framover. Målet med spillet er at man skal lære om kritisk tenkning på en underholdende måte. 

NETTQUIZER

Vi har kokt opp mange spennende quiz-spørsmål du kan få bryne deg på, enten på nettet eller på lokale arrangement. De vil publiseres her ut over høsten 21. Sjekk også gjennomgangen vår av vanlige tankefeil og psykologiske feilslutninger.

FOREDRAG OG AKTIVITETER I LOKALLAGENE

Sjekk Human-Etisk Forbund der du bor. Vi ønsker mye aktivitet i lokal- og regionlagene. Forhåpentligvis skjer det noe også der du bor. Ta gjerne kontakt med lokallaget ditt hvis du har lyst til å arrangere noe, eller for å spørre hva som skjer. Det kan være debattmøter, foredrag, quizkvelder, filosofikafe, stands på lokale treffsteder eller samtaler med folk som har gjort feil og lært av det. Human-Etisk Forbund har laget kampanjemateriell som kan bestilles, pluss forslag til foredragsholdere med mer.

Følg med på human.no/erdusikker og Human-Etisk Forbund på sosiale medier framover. Der vil vi jevnlig publisere nytt kampanjeinnhold gjennom høsten 21 og våren 22.

Hvor godt kjenner du til tankefeilene?

Ta quizen!

Opplysningsvesenet

Podkast om selvkritisk tenkning

Slik lurer vi oss selv og andre

Sjekk listene

Vi er alle ofre for hjernens feilslutninger. Den gode nyheten er at vi kan lære av våre feil. Ved å kjenne til de typiske tankefellene, blir det lettere for oss å unngå dem.
Slik lurer vi oss selv og andre

Jan måtte endre mening

Etter et brev fra sønnen måtte Jan Øyan revurdere sitt eget verdensbilde. Hadde du fått til det samme?

– Sinte mennesker tenker dårlig

rød stripe, grå bak.jpg

image5w0a.png

 

De siste årene har en hel verden sett hvordan en aggressiv og autoritær president i USA har definert virkeligheten som det passer ham.

– Ingenting behager en diktator mer enn et samfunn som tror at «enhver har sin sannhet». Da vinner den som roper høyest og samler den største heiagjengen. Vi ønsker å være en motvekt til dette, gjennom å fokusere på logikk, rasjonalitet, vitenskap og kritisk tenkning, sier generalsekretær i Human-Etisk Forbund, Trond Enger.

– Her er reglene like for alle. Det er grunnleggende antiautoritært, understreker han.

Enger blir skremt av det polariserte ordskiftet man får når følelsene styrer.

– Sinte mennesker tenker dårlig. Sinte mennesker er ikke interessert i nyanser, tvil og refleksjon, men i kjappe og enkle svar som bekrefter det de allerede har bestemt seg for, sier han. 

– Det er nettopp her vi ønsker å gjøre en innsats, gjennom å oppfordre oss alle til å ta en titt i speilet og spørre hvordan vi kan være sikre på det vi tror og mener, sier Enger. 

Meld deg inn i Human-Etisk Forbund!

Hva er egentlig Ankereffekten?

Hvor godt kjenner du til hjernens kognitive feilslutninger? 

Hvorfor er kritisk tenkning viktig?

rød stripe, grå bak.jpg

Kritisk tenkning handler ikke bare om å stille spørsmål og være kritisk, men også om å benytte sikre metoder for å komme frem til pålitelig kunnskap. 

Kritisk tenkning handler om å ha en åpen og kritisk innstilling til alle påstander, samtidig som man må være villig til å feste lit til de svarene man får. Begge deler må være med for at vitenskapen skal være et pålitelig verktøy for å skille de gode påstandene fra de dårlige. Det handler om å følge det beste argumentet. 

Selvkritikk er kanskje det viktigste. Hvordan kan du være sikker på at akkurat det du selv tror og mener, er det beste og mest fornuftige? Hva ligger til grunn? Hvilke metoder har vi for å finne ut av slike ting?

Fellesskapet og demokratiet går i oppløsning hvis mange nok heller stoler på «sin egen sannhet» enn på vitenskapelige funn. 

Hele samfunnet vårt er basert på denne tenkemåten. Vi er nødt til å ha noen regler for å skille mellom sant fra usant. 

Fellesskapet og demokratiet går i oppløsning hvis mange nok heller stoler på «sin egen sannhet» enn på vitenskapelige funn. Hvis vi ikke har noen metode for å kvitte oss med de dårlige ideene, klarer vi heller ikke å samle oss om de gode. 

Lær mer om kritisk tenkning

– Så dystre tanker hadde jeg

«Innvandrerne har det så mye bedre enn meg. De får i pose og sekk». Slik tenkte Bjørn Thomas da han ble døpt inn i den høyreekstreme organisasjonen Vigrid. 

Humanismens syn på virkeligheten

rød stripe, grå bak.jpg

Humanismen har ingen fastlåste syn på om virkeligheten består av guder, spøkelser eller sjøormer. Det er helt greit for oss hvis slikt finnes!

Men i humanismen ligger det en dyp skepsis mot å tro på slike ting uten en god grunn. Det er her den kritiske tenkningen kommer inn. Vil tror gjerne på slike ting hvis vi får en god grunn. Hvis ikke, er vi skeptiske. 

Det betyr at virkelighetssynet i humanismen ikke handler så mye om hva som finnes og ikke finnes, men mer om hvilken metoder som er best egnet til å finne ut av det.

Rasjonalitet, logikk og vitenskap har gitt oss mennesker praktisk talt all den kunnskapen vi har i dag. Derfor antar vi at dette er den beste tankegangen å basere seg på også i fremtiden, når vi skal lære nye ting.

Grunnholdningen er å være åpen og agnostisk, og feste lit til det som til enhver tid er best begrunnet vitenskapelig og rasjonelt. Det er årsaken til at kritisk tenkning er så viktig for Human-Etisk Forbund. Kritisk tenkning er fundamentet for virkelighetserkjennelsen vår.

Kjenner du deg igjen i dette? Bli medlem i Human-Etisk Forbund!

Fant fellesskap i alternativmiljøet

For Caterina var det helt fantastisk å bli en del av fellesskapet i alternativmiljøet. Men til slutt ble det for enkelt.

Spesialnummer av Fri tanke

I månedsskiftet september/oktober kom medlemsbladet Fri tanke med et temanummer om kritisk tenkning.

Les bladet digitalt