Hopp til hovedinnhold

21 tankefeil og feilslutninger med Vibeke

↵ Tilbake til kampanjen for kritisk tenkning

I disse filmene forklarer Vibeke Riiser-Larsen de 21 vanligste tankefeilene og psykologiske feilslutningene vi møter i hverdagen.

(sjekk også denne spillelista på Youtube)

Personlig historie/anekdote

Nei, du kan ikke «motbevise» naturlover eller anerkjent vitenskap med en angivelig sensasjonell enkelthistorie, sier Vibeke.

Stråmann

Å angripe en stråmann handler om å fordreie og karikere motpartens argument slik at det blir lettere å angripe. Veldig mye brukt, og ganske irriterende, for da må du alltid bruke masse tid etterpå på å forklare at «det var egentlig ikke det jeg mente».

Brønnpissing (poisoning the well)

Her forteller Vibeke om en gang hun ble beskyldt for dårlig oppdragelse og å svikte fellesskapet fordi hun ikke brettet pappeskene riktig på dugnad i borettslaget.

Det er en type personangrep det er vanskelig å forsvare seg mot, og der argumenter ikke lenger teller. På engelsk kalles det "poisoning the well". På norsk kalles det brønnpissing.

Kirsebærplukking (Cherrypicking)

Kirsebærplukking handler om å plukke bare det som støtter det du allerede har bestemt deg for og overse alt annet, forklarer Vibeke.

Når det gjelder forskning, handler det om å bruke bare de forskningsstudiene som støtter det du har bestemt deg for, uten å vekte dem etter kvalitet, samtidig som du ser bort fra forskningen som sier noe annet, og som kanskje også har høyere kvalitet enn de studiene du har plukket deg ut.

Appell til naturen

Det er meningsløst å legge til grunn at «det naturlige» alltid er bra, sunt og fint, mens det som angivelig er «kunstig» er dårlig, usunt og stygt, sier Vibeke. For det er jo mange farlige og giftige ting i naturen også. Hvit fluesopp, for eksempel. Eller bli spist opp av en løve.

Du er like ille (Hva med deg da?)

Dette handler om å flytte fokuset bort fra seg selv og beskylde motparten for å være like ille, eller verre. Det handler om å møte en anklage med en motanklage, forklarer Vibeke.

Guilt by Association

Vi har ikke noen god norsk oversettelse av dette, men det handler om at alt vennene dine mener og tror ikke nødvendigvis smitter over på deg. Du kan godt være venn med en tullekopp, sier Vibeke.

Feil årsakssammenheng

Her forklarer Vibeke at en hendelse slett ikke trenger å være årsaken til noe annet, bare fordi de to hendelsene kommer etter hverandre i tid.

Hvor godt kjenner du til tankefeilene?

Ta quizen!

Opplysningsvesenet

Podkast om selvkritisk tenkning

Slik lurer vi oss selv og andre

Sjekk listene

Appell til autoritet

Her snakker Vibeke om å underbygge en påstand med at «en som har greie på ting» (en autoritet) har sagt det samme.

Noen ganger er jo personen slett ikke noen ekspert, eller kanskje ekspert på noe helt annet.

Personangrep

Å avlede oppmerksomheten fra saken ved å angripe den andres person, kjønn, alder, legning, bakgrunn eller lignende.

Falske motsetninger

Å late som om det bare finnes to alternativer, når det egentlig finnes mange flere.

Psykologiske feilslutninger:

Vi velger bort det som ikke passer

Hjernen vår velger nærmest automatisk bort det som ikke passer med en påstand eller et verdisett vi har bestemt oss for.

Vi står fast på det vi har investert i

Når vi på en eller annen måte har investert i noe, er vi sterkt tilbøyelige til å koble ut fornuften og forsvare det.

Det du vet er alt som finnes

Det er vanskelig å ta høyde for kunnskap og innsikter vi ikke har. Likevel prøver vi alltid å danne oss komplette, oversiktlige bilder av en situasjon, uansett hvor mye eller lite kunnskap vi har.

Vi fyller inn hullene

Hvis vi presenteres for vage og upresise utsagn, har vi en tendens til å tolke disse mer presist enn de var ment når vi sitter med fasiten.

Vi tolker ting til egen fordel

Hvis noe går bra, tolker vi det som et resultat av egen innsats. Men hvis noe går dårlig, skylder vi på omstendigheter utenfor vår kontroll.

Vi foretrekker inngruppa

Vi har en sterk tendens til å vurdere vår egen gruppe på en mildere og mer nyansert måte, enn folk som oppfattes å være utenfor denne gruppa.

Vi glemmer situasjonen den andre står i

Hvis en person oppfører seg på en bestemt måte, tror vi ofte at det har noe med personligheten å gjøre. Men egentlig handler det kanskje bare om at vedkommende har en dårlig dag?

Ankereffekten

For å vurdere noe, er vi avhengige av et referansepunkt. Det gjør oss sårbare. Greier man å manipulere referansepunktet, kan man også manipulere vurderingen vår. Mye brukt i reklame og pruting.

Vi ser mønstre der det ikke er noen

Vi mennesker er meningssøkende dyr. Vi har problemer med å akseptere tilfeldigheter og kaos, og ser ofte mønstre og sammenhenger der det ikke er noen. Dette er en viktig årsak til konspirasjonsteorier.

Glorieeffekten

Hvis vi liker noen personlig, påvirker det hvordan vi vurderer det vedkommende sier.

Kampanje for kritisk tenkning

Denne høsten lanserer vi kampanjen Er du sikker på det?

Vi vil oppfordre hver enkelt av oss til å pirke litt i hva som ligger til grunn for overbevisningene våre. Vi vil minne oss selv og andre på hvor lett det er å gjøre feil – og tenke feil.

Selvkritikk ligger i kjernen av hva kritisk tenkning handler om: viljen til selv å følge de beste argumentene, og viljen til å endre mening hvis vi innser at vi har tatt feil. En viktig del av kampanjen er å øke bevisstheten rundt hvordan vi lurer hverandre, og ikke minst oss selv.

Kritisk tenkning er grunnleggende for hvordan humanister ser på virkeligheten – det vil si hva som finnes, og hva som ikke finnes. Det er derfor vi er så opptatt av dette.

Les mer om kampanjen for kritisk tenkning