Hopp til hovedinnhold

Symboler i dødsannonserNøytrale symboler tar over for korset i dødsannonser. De nøytrale symbolene er også mer populære enn humanistsymbol og andre religiøse symboler.

Andelen dødsannonser med kristent kors er nesten halvert på førti år, mens de nøytrale symbolene øker tilsvarende, viser en undersøkelse av bruken av symboler i dødsannonser i Aftenposten fra 1980 til 2020 gjennomført av Roar Johnsen, tidligere styreleder i Human-Etisk Forbund.

Undersøkelsen er basert på telling av dødsannonser i Aftenposten i september måned hvert tiår siden 1980. I september 1980 hadde nesten alle, 95,8 prosent, av dødsannonsene et kristent kors som symbol øverst. 40 år senere, i september 2020, er andelen redusert til litt over halvparten, 54,6 prosent.

Dødsannonser med nøytrale symboler har økt tilsvarende. I september 1980 var det ingen dødsannonser som hadde nøytrale symboler som hjerte, blomst, due, solnedgang eller anker. I 2020 har 38,3 prosent av dødsannonsene et slikt symbol i toppen.

Nøytrale symboler tar over for korset

Hovedtrekket i utviklingen er tydelig. Andelen som benytter kors som symbol synker kraftig, mens andelen som benytter nøytrale symboler øker kraftig. Andelen som bruker symboler for humanisme eller religioner som buddhisme, hinduisme, eller islam øker også, men mye svakere enn de nøytrale symbolene.

Bruken av Human-Etisk Forbunds logo, humanistsymbolet «happy human» har økt fra 0,4 prosent i 1980 til 3,5 prosent i dag.

Selv om humanistsymbolet brukes mer i dødsannonser i 2020 enn i 1980, er økningen lavere enn man kunne forvente ut fra medlemstallet i Human-Etisk Forbund. I 2020 er det over 17 ganger flere medlemmer i forbundet enn det var i 1980.

Roar Johnsen har regnet ut at prosentandelen dødsannonser med humanistsymbol, sammenholdt med anslåtte dødsfall i HEFs medlemsmasse pr. år, har falt fra 119 prosent i 1980 til 28 prosent i dag.

Johnsen antyder at årsaken til underrepresentasjonen av symboler fra minoritetsreligioner, og spesielt islam, trolig er at det ikke er like vanlig for disse befolkningsgruppene å rykke inn dødsannonser i avisene, som det er for den øvrige befolkningen.

Slik ser hele tabellen ut:

 

1980

1990

2000

2010

2020

Kristne kors

95,8

90,3

80,6

67,2

54,6

Andre religioner

0,3

1,2

0,8

1,2

1,7

Humanistsymbolet

0,4

1,4

3,2

1,7

3,5

Organisasjoner

0,4

0,0

0,2

1,3

0,5

Nøytrale symboler

0,0

5,3

14,6

28,0

38,3

Uten symbol

3,2

1,8

0,6

0,7

1,5

Sum, prosent

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

Det totale antallet dødsannonser synker

Det totale antallet annonser er ganske stabilt i perioden, unntatt 2020. Da er det en tydelig nedgang, viser undersøkelsen.

Aftenposten har dødsannonser for om lag 20% av alle dødsfall i Norge, og er den største avisen i så måte. Andelen dødsfall som bruker annonse har sunket fra 23,4% til 17,3% fra 1980 til 2010, og faller til omlag 12% i 2020.

– Det er trolig digitale løsninger som har gjort seg sterkt gjeldende det siste tiåret, og tatt over for noe av funksjon de papirbaserte avisannonsene tidligere har hatt, antyder Johnsen.

Oppsummering av hver av tellingene

1980
Vanlig kristent kors er dominerende symbol, mens alternativet var å ikke bruke noe symbol i det hele tatt. Det er registrert 773 kors (95,8%), to Davidsstjerner (andre religioner 0,3%), tre Frelsesarmeen (organisasjoner 0,4%), tre humanistsymboler (0,4%) og resten uten symbol (3,2%). Andre nøytrale symboler forekom ikke i det hele tatt. 

1990
Det kristne korset er klart dominerende, mens andre nøytrale symboler har dukket opp. De vanligste er fredsdue og blomst. Det er 654 kors (90,3%), tre Davidsstjerner og seks kors med RIP (andre religioner 1,2%), ti humanistsymboler (1,4%), 13 uten symbol (1,8%) og 38 nøytrale symboler (5,35%). De nøytrale symbolene var fredsduen (19), en blomst (17) og en sirkel (2).

2000
Korset er fortsatt dominerende, men benyttes nå av om lag 80%, mens nøytrale symboler har økt til nesten 15%. Der er registrert 526 kors (80,6%), fem kors med RIP (andre religioner, 0,8%), ett Malteserkors (organisasjoner 0,2%), 21 humanistsymboler (3,2%), 95 nøytrale symboler (14,6%) og fire uten symbol (0,6%). I tillegg til fredsdue (62), blomst (22) og sirkel (1) tas også symbolet for tro, håp og kjærlighet i bruk (10).  

2010
Bruken av symboler utvikler seg kraftig, og det blir større variasjon. Korset er fortsatt det mest brukte med 67%, men nøytrale symboler øker videre til 28%. Det brukes 387 vanlige kors og ti åpne kors (67,2%), seks romerske kors, seks kors med RIP og ett russisk-ortodokst kors (andre religioner, 1,2%), 7 Malteserkors (organisasjoner, 1,3%), 10 humanistsymboler (1,7%), 182 nøytrale symboler (28,0%) og fire uten symbol (0,7%). Det blir nå brukt mange ulike nøytrale symboler; 55 fredsduer, 24 hjerter, 37 blomster i ulike varianter, 14 due og sol, 14 håp, tro og kjærlighet, ni med to duer, åtte sirkler, fem solnedganger og to anker.

2020
Det kristne korset brukes nå bare i litt over halvparten av annonsene, mens nøytrale symboler nærmer seg 40 prosent. Annonsene inneholder 221 kors (54,6%), to romerske kors, ett kors med RIP og ett hindusymbol (andre religioner, 1,7%), tre Malteserkors, ett Frelsesarmeen og ett med lenke (organisasjoner, 0,5%), 14 humanistsymboler (3,5%), 155 nøytrale symboler (38,3%) og seks uten symbol (1,5%). Av de nøytrale symbolene var hjerte (47) og fredsdue (26) de to mest brukte, mens blomst (16), due og sol (14), solnedgang (10), to duer (8), tro, håp og kjærlighet (7) også ble mye brukt. Videre forekom følgende symboler: svale (7), anker (6), tre fugler (5), sirkel (3), fjell (3), sommerfugl (1) og symbolet for uendelighet (1). Det var også en annonse som hadde bilde av den avdøde i stedet for symbol.