Hopp til hovedinnhold

Våre prosjekter i RwandaVi bidrar til videre gjenoppbygging av et land som fortsatt er sterkt preget av folkemordet i 1994.

Hvorfor Rwanda?

Rwanda et svært lite land i Øst-Afrika. I 1994 var de utsatt for et av de verste folkemordene gjennom historien og én million mennesker ble drept på 100 dager. Det internasjonale samfunnet grep inn for sent og mangelen på handling blir stående som et eksempel på hvor galt det kan når advarsler ikke følges opp.

Befolkningen var svært traumatisert etter folkemordet og de jobber fortsatt for å lege gamle sår. Og det viktigste av alt er å forhindre at det kan skje igjen. Prosjektene tar for seg begge disse utfordringene i Rwanda.

Styrke kvinners deltakelse i lokaldemokratiet

I Rwanda er kvinner representert med 44 % i parlamentet og har den høyeste andelen kvinner i verden (2016). Denne høye andelen er ikke representativ for resten av landet. I lokaldemokratiet er det under 20 % deltakelse og kvinner står derfor svakt i lokalstyring.

Gjennom prosjektene er målet at andelen kvinner skal økes og at deres deltakelse skal være reell. Gjennom kvinner kan prosjektet får kvinner opplæring i hvordan de kan delta og hvorfor dette er viktig. Det er også viktig å få med mennene deres for å støtte kvinnenes deltakelse. Grunnen til dette er at mennene er mistenksomme til kvinnenes aktivitet utenfor hjemmet og dette har ved flere anledninger medført vanskelige hjemmesituasjoner. Etter at mennene har blitt inkludert i deler av programmet øker deres forståelse og de ender med å oppmuntre sine koner til å delta.

«Min kone har blitt en landsbyleder. Jeg syntes dette var en dårlig ide og har gjort det svært vanskelig for henne å beholde vervet og gjøre en god jobb. Jeg trodde vervet var en unnskyldning for å ha affærer med en annen mann og kjente på mye sjalusi. Dette førte til store daglige konflikter mellom oss og tilliten mellom oss ble tynnslitt. Gjennom seminaret i dag forstår jeg endelig hvor hardt hun har arbeidet for lokalsamfunnet og familien vår. Hun fortjener all den støtte hun kan få til det viktige arbeidet i landsbyen. Jeg benytter muligheten her til å be henne offisielt om unnskyldning for hvordan jeg har behandlet henne, og er sikker på at vårt familieliv vil bli mye bedre i tiden fremover.»

Kjønnsbasert vold

Kvinner har tradisjonelt hatt en annenrangs rolle i Rwanda og deres rettigheter har stort sett vært knyttet opp til sin familie ved far eller ektemann. Utøvelse av vold i hjemmet er svært vanlig, og det er kvinnen det går mest utover. Denne type vold er med på å svekke grunnstrukturene i samfunnet og familien som en trygg havn. Prosjektene har derfor jobbet aktivt med både par som ønsker hjelp og landsbyer.

Gjennom lokale aktører har parene som ønsket hjelp fått være med på parkvelder hvor de får konfliktløsningsverktøy og økt forståelse for hvorfor vold er skadelig både for voksne og barn. Deltakere på disse møtene melder tilbake at deres samliv og familieliv har endret seg dramatisk og at de ser verdien av kommunisere på andre måter og bruke verktøyene de har lært.

I landsbyer og mindre lokalmiljøer har det blitt arrangert møter hvor alle inviteres til å delta. Gjennom skuespill viser de eksempler på vanskelige og voldelige situasjoner i familien. De viser også hvordan de kan løses. Flere ganger har personlige historier blitt fortalt på slike møter og råd søkt blant naboene for å løse fastlåste situasjoner. Noen ganger har det vært rus involvert, andre ganger vanskeligheter med å betale regningene.

 
Se også: Våre prosjekter i Irak