Hopp til hovedinnhold

Våre prosjekter i IrakJesidiene ble utsatt for massedrap og drevet på flukt. Vi bidrar med traumebehandling og yrkesopplæring.

I 2014 var IS (Islamsk Stat) på fremmarsj mot Shingal-fjellene i nordlige Irak. De hadde flere mål. Ett av disse var å utrydde jesidiene.

Jesidiene ble utsatt for et massedrap og de fikk det umulige valget: Konverter eller dø. Mennene ble drept, barn ble kidnappet og sendt til leire for å bli barnesoldater og kvinnene solgt som slaver og misbrukt på det groveste. Hundretusener ble drevet på flukt. Til nå regnes det at 9900 er drept.

Hvem er jesidiene?

Jesidiene er et lite folk som tradisjonelt har sitt bosted nord i Irak. Der har de sine to viktigste templer og de største bosettingene ligger i nærheten av disse. De er endogame og ingen kan konvertere til å bli jesidi. Religionen deres tilhører Mesopotamia området og bærer i seg aspekter fra Zoroastrismen, Islam, Kristendommen og Jødedommen. De er monoteister og tror på en gud. Jesidiene blir ansett av noen muslimer, for eksempel IS, som djeveldyrkere, og dette var begrunnelsen som ble brukt for massedrapene.

Som folkegruppe har de flere ganger blitt utsatt for massedrap, og mange mener at følgene er så store denne gang at det bør bli kalt et folkemord. I dag er det ca 1,5 millioner jesidier igjen på verdensbasis. De lever i konstant frykt for fremtiden og de er svært sårbare og prisgitt andres hjelp for å kunne fortsette sitt liv og virke i Nord-Irak.

Traumebehandling

Rett i etterkant av massedrapene søkte mange tilflukt i flyktningleire i Kurdistan og behovet for krisehjelp var svært stort. Norsk Folkehjelp og deres lokale partnere fikk i gang traumebehandling i utkant av leirene. De fikk hjelp av psykolog, sosialarbeidere og tilbudene var både til individer og grupper. Barn og tenåringer fikk spille ut sine opplevelser i trygge omgivelser.

Også mennene trenger bearbeiding av sorg og traumer. Støttegrupper er etablert hvor menn inviteres med for bearbeiding av det de har opplevd. Mennene får en mulighet til jobbe med egne følelser som ikke Dette arbeidet er godt mottatt hos deltakerne da gruppene innbyr til oppbygging av tillit og bryter tabuer. Deltakerne blir utstyrt med verktøy for å håndtere sine traumer og kan derfor bryte voldssykluser som ofte manifesterer seg i hjemmet.

Yrkesopplæring

Det jobbes også med å hjelpe kvinnene brødfø familien sin. Det er derfor startet opp yrkesopplæring slik at de skal kunne klare dette. For eksempel har en kvinne fått opplæring i å spille orgel og tar nå på seg oppdrag for å spille i bryllup. Dette er et stort marked med stort potensiale for sysselsetting.

En ser også at kvinnenes situasjon og rolle i samfunnet er styrket etter 2014, og kvinnene selv ønsker ikke at det skal bli som før.