Hopp til hovedinnhold

Internasjonalt samarbeid

Gjennom tilknytning til den internasjonale paraplyorganisasjonen Humanists International er Human-Etisk Forbund med i et verdensomspennende samarbeid med sikte på å stimulere interessen for en grunnleggende allmennmenneskelig etikk på tvers av etniske forskjeller, religion, politikk og landegrenser.

I Europa arbeider European Humanist Federation (EHF) for de samme mål. Disse mål kan synes fjerne og urealistiske, men mulighetene til å nå dem blir stadig større.

Undersøkelser viser at økende andeler av verdens befolkning beveger seg bort fra de tradisjonelle religioner, og selv der hvor fundamentalistiske ideologier råder grunnen, finnes det kjempende enkeltpersoner og grupper som står for humanismens ideer og søker støtte hos sine internasjonale meningsfeller.

Human-Etisk Forbund i Norge har sett det som en spesiell oppgave å støtte den internasjonale humanismen.

Humanists International (tidligere IHEU) ble stiftet i 1952 i nær tilknytning til opprettelsen av FN, og med UNESCOs første direktør, sir Julian Huxley, som stiftelsesmøtets president. Ca 160 humanistiske organisasjoner fra mer enn 80 land er medlemmer av paraplyorganisasjonen.

Humanists International har konsultativ status ved FN og andre FN-organer. Europeiske EHF har et særlig ansvar for kontakten med EU-organene. Humanists International tilbyr også undervisning om humanisme på universitetsnivå både i Europa og USA. Det finnes også kurs på internett.

Det blir arrangert humanistiske verdenskongresser hvert tredje år. Kongressen ble holdt i Oslo i 1962, 1986 og 2011. Hver kongress arrangeres med en medlemsorganisasjon som vertskap, sammen med Humanists International Executive Committee.

 

Adressen til Humanists International:

The Foundry
17 Oval Way
Vauxhall
London SE11 5RR
United Kingdom

Office telephone: +44 2039230244