Hopp til hovedinnhold

Hva koster det å være medlem i Human-Etisk Forbund?

Det er gratis å være medlem av Human-Etisk Forbund.

Hvorfor må jeg oppgi fødselsnummer?

Human-Etisk Forbund er et livssynssamfunn, derfor må vi sende vår medlemsliste til Brønnøysundregistrene. Det er de som forvalter oversikten over medlemskap i tros- og livssynssamfunn i Norge.

Den offentlige tilskuddsordningen tilknyttet til tros-og livssynssamfunn baserer seg på informasjon fra Brønnøysundregistrene.

Er det aldersgrense for å bli medlem?

Du må være 15 år for få å melde deg inn i Human-Etisk Forbund. Dette tilsvarer norsk lovs krav til alder for å melde seg inn i et livssynssamfunn.

Jeg er konfirmert humanitisk - er jeg da automatisk medlem?

Det er en utbredt misforståelse at man blir medlem i forbundet fordi man har konfirmert seg humanistisk. Derfor er det mange flere som tror de er medlemmer i Human-Etisk Forbund, enn som virkelig er det.

Vi mener at ingen bør bli meldt inn i et livssynssamfunn uten å ha valgt det selv.

For å sjekke om du er medlem kan du prøve å logge inn på 'Min Side' - hvis du ikke får logget inn betyr det at du ikke er medlem. 

Hvordan melder jeg meg ut?

Ved å sende e-post til medlem@human.no eller ved å fylle ut utmeldingsskjema og sende til Postboks 9076 Grønland, 0133 Oslo.