Hopp til hovedinnhold

Hva koster det å være medlem i Human-Etisk Forbund?

Prisen for å være vanlig hovedmedlem er 450 kroner per år. 

Prisen for husstandsmedlem er 100 kroner. Det innebærer at du deler bolig med et annet (hoved)medlem.

Er du student, pensjonist, arbeidsledig eller av andre grunner har lav inntekt, er prisen 100 kroner per år.

For ungdom 15-25 år er det gratis å være medlem.

De oppgitte prisene forutsetter at du er utmeldt av andre livssynssamfunn og at du er registrert med adresse i Norge. Hvis ikke, koster det 1050 kroner.

Vi sender vanligvis ut medlemskontingenten i begynnelsen av året. Slik kan du betale kontingenten

Må jeg betale årskontigent hvis jeg melder meg inn sent på året?

Nei, det er gratis innmelding fra 1. oktober. 

Men selv om det er ”gratis” ut året, må du betale ved innmelding, og ikke vente til januar. Det skyldes at din betaling er det samme som en underskrift på at du ønsker et medlemskap i Human-Etisk Forbund. Ditt medlemskap blir ikke aktivert før du betaler.

Er det mulig å tegne familiemedlemskap?

Man får rabbatert medlemskap hvis et annet familiemedlem også er hovedmedlem.

Prisen for husstandsmedlem er 100 kroner i året. Det innebærer at du deler bolig med et annet medlem (som er hovedmedlem).

Som hustandsmedlem mottar man ikke egen post, og det sendes kun ett nummer av medlemsbladet Fri tanke til husstanden (per hovedmedlem).

Et husstandsmedlem mottar heller ikke kontingentkravet, da det er hovedmedlemmet som betaler for sine husstandsmedlemmer.

Kan jeg få rabatt som student/pensjonist/arbeidsledig?

Ja, da betaler du 100 kroner i kontingent per år (i stedet for kr 450,-).

Dersom du har spørsmål om dette, kontakt vår medlemsservice på [email protected] eller ved å ringe 23 15 60 10 (hverdager kl 10-14).

Hvorfor må jeg oppgi fødselsnummer?

Human-Etisk Forbund er et livssynssamfunn, derfor må vi sende vår medlemsliste til Brønnøysundregistrene. Det er de som forvalter oversikten over medlemskap i tros- og livssynssamfunn i Norge.

Den offentlige tilskuddsordningen tilknyttet til tros-og livssynssamfunn baserer seg på informasjon fra Brønnøysundregistrene.

Er det aldersgrense for å bli medlem?

Du må være 15 år for få å melde deg inn i Human-Etisk Forbund. Dette tilsvarer norsk lovs krav til alder for å melde seg inn i et livssynssamfunn. 

Er du mellom 15-25 år er det gratis å være medlem. 

Jeg er konfirmert humanitisk - er jeg da automatisk medlem?

Det er en utbredt misforståelse at man blir medlem i forbundet fordi man har konfirmert seg humanistisk. Derfor er det mange flere som tror de er medlemmer i Human-Etisk Forbund, enn som virkelig er det.

Vi mener at ingen bør bli meldt inn i et livssynssamfunn uten å ha valgt det selv.

For å sjekke om du er medlem kan du prøve å logge inn på 'Min Side' - hvis du ikke får logget inn betyr det at du ikke er medlem. 

Hvordan melder jeg meg ut?

Ved å sende e-post til [email protected] eller ved å fylle ut utmeldingsskjema og sende til Postboks 9076 Grønland, 0133 Oslo.