Hopp til hovedinnhold

Dobbelt medlemskap

Noen av våre medlemmer er registrert i et annet tros- og livssynssamfunn i tillegg til å være medlem hos oss. Er du en av dem?

Human-Etisk Forbund får ikke offentlig støtte for ditt medlemskap dersom du også er registrert som medlem i et annet tros- eller livssynssamfunn. Se hva du kan gjøre her.

Dette er saken

Den offentlige støtteordningen til tros- og livssynssamfunn innebærer at vi får støtte for våre medlemmer som tilsvarer om lag det samme som Den norske kirke får per medlem. Myndighetene kontrollerer og sammenlikner hvert år personnummerlister fra de ulike tros- og livssynssamfunnene.

Human-Etisk Forbund får resultatet av kontrollen i juni. Hvert år får vi beskjed om at 3-4000 av våre mer enn 95 000 medlemmer også er registrert som medlem i et annet tros- eller livssynssamfunn (for eksempel i Den norske kirke eller Den katolske kirke).

Human-Etisk Forbund får ikke offentlig støtte for dem som er registrert andre steder, da offentlig støtte ytes til kun ett tros- eller livssynssamfunn per innbygger. Vi får av hensyn til personvernet ikke opplyst hvilket annet tros- eller livssynssamfunn disse står oppført i.

Våre medlemmer erklærer overfor oss når de melder seg inn at Human-Etisk Forbund skal få den offentlige støtten for dem og vi regner med at dette fortsatt gjelder. For å få det til må den som er dobbelregistrert selv sørge for å bli strøket av det andre tros- eller livssynssamfunnet. 

Det andre tros- eller livssynssamfunnet våre dobbeltregistrerte medlemmer står oppført i har sannsynligvis også fått en liste der ditt personnummer forekommer. Du kan derfor allerede ha mottatt en liknende henvendelse fra dem, eller kan komme til å motta det i nær framtid.

Hva kan du gjøre?

Hvis dette gjelder deg må du endre det selv.

Om du er i tvil kan du ringe Brønnøysundregistrene på nummer 75 00 75 00 og bestille en utskrift av hvilke tros- eller livssynssamfunn staten har registrert at du står oppført som medlem i. Du må oppgi personnummeret ditt der. Da blir det sendt et brev til den folkeregistrerte adressen med registeropplysningene. 

Hvis du har mistanke om at det andre livssynssamfunnet er Den norske kirke, kan du bruke deres egen tjeneste. Der vil du enkelt finne ut om du er medlem ved BankID eller BankID på mobil.

Har du spørsmål?

Nøl ikke med å ta kontakt med oss dersom du har noen spørsmål. Disse kan rettes til [email protected] eller på telefon 23 15 60 10 (hverdager kl 10-14).