Hopp til hovedinnhold

KrF i regjering?Bli HEF-medlem – for et samfunn med plass til alle, uansett tro eller livssyn!

Denne høsten handler mye om hvem Kristelig Folkeparti skal samarbeide med og støtte i regjering: høyresiden eller de rødgrønne?

Human-Etisk Forbund tar ikke stilling til hvilket veivalg KrF tar. Men vi er kritiske til at eventuelle regjeringsforhandlinger kan føre til at KrF får gjennomslag for sine særkrav på viktige områder:

 • Innstramming av abortloven
 • Omkamp om reservasjonsrett for leger og annet helsepersonell
 • Mer kristendom i skole og barnehage
 • Krav om at det skal bli obligatorisk for skoler å tilby skolegudstjenester

Gjennomslag for KrFs krav vil ta Norge flere tiår tilbake i tid, og vil ha konsekvenser i mange år fremover.

Uansett hva KrF lander på, vil Human-Etisk Forbund være en tydelig stemme for en fremtidsrettet livssynspolitikk bygget på likebehandling av alle, uavhengig av tro eller livssyn.

Bli HEF-medlem og vis at du er for:

 • Kvinners rett til å bestemme over egen kropp – ja til selvbestemt abort!
 • En inkluderende skole som er upartisk når det gjelder religion og livssyn
 • Frihet til å elske, leve med og gifte seg med den man vil
 • Et mangfoldig samfunn der borgerne likebehandles, uavhengig av livssyn
 • En sekulær stat som sikrer tros- og livssynsfriheten for alle


Jo flere vi er, desto sterkere stemme har vi i arbeidet for livssynsfrihet, menneskerettigheter og humanistiske verdier. 

Nå er vi 90 000 – sammen kan vi endre samfunnet!


Med over 90 000 medlemmer jobber vi målrettet – både i Norge og over landegrensene – for å styrke menneskeverd, likestilling og toleranse.

Human-Etisk Forbund - collage

I 2019 jobber vi blant annet med:

 • Fullt skille mellom stat og kirke. Til tross for ryktene om det motsatte – statskirken lever fortsatt. Vi jobber for å fullføre den prosessen som er påbegynt.
 • Seremonirom for alle. Alle bør ha tilgang til verdige seremonirom for å markere livets store begivenheter, uavhengig av livssyn.
 • Det livssynsåpne samfunn. En ny lov for tros- og livssynssamfunn skal vedtas snart, og det er viktig at vi setter vårt preg på resultatet.
 • Slutten på prestemonopolet. I 2017 fikk vi Norges første felthumanist, og vi jobber for at også fengsler og sykehus skal få et bredere livssynsmessig tilbud.
 • Livssynsfrihet i verden. Tros- og ytringsfriheten i verden er under stort press. Vi samarbeider med søsterorganisasjoner i flere land for å bedre situasjonen.
 • Internasjonal solidaritet. Vårt mål er en verden fri for religiøs og kulturell undertrykking. Vi samarbeider med Norsk Folkehjelp om prosjekter i Rwanda og Irak.

Medlemsfordeler

Fri tanke - magasinforside

Human-Etisk Forbund tilbyr humanistiske seremonier over hele landet, og er en aktiv livssynsaktør og interesseorganisasjon.

Som medlem får du:

Som medlem kan også du være med på sosiale arrangementer i ditt lokallag, samt engasjere deg som tillitsvalgt eller frivillig.

Hvis du melder deg inn etter 1. oktober får du gratis medlemskap ut året. Ved innmeldingen betaler du kun kontingenten for 2019. For deg som er 15-26 år er det helt gratis å være medlem hos oss – året rundt!

Se spørsmål og svar om medlemskap