Hopp til hovedinnhold

Medlemskap i Human-Etisk Forbund

Medlemmene våre er grunnlaget for hele vår virksomhet. Jo flere vi er, jo sterkere stemme har vi i arbeidet for livssynsfrihet, menneskerettigheter og humanistiske verdier. Samfunnet endrer seg ikke av seg selv.

Graf over medlemstall i Human-Etisk Forbund 1956-2017

Human-Etisk Forbund har eksistert siden 1956 og har i dag over 88 000 medlemmer. Vi tilbyr humanistiske seremonier over hele landet, og er en aktiv livssynsaktør og interesseorganisasjon.

Som medlem får du:

  • Medlemsbladet Fri Tanke to ganger i året
  • Medlemspris på våre seremonier
  • 25 % rabatt på bøker fra Humanist forlag

Som medlem kan også du være med på sosiale arrangementer i ditt lokallag, samt engasjere deg som tillitsvalgt eller frivillig.

Bli medlem nå

Ditt medlemskap teller


Vi jobber målrettet – både i Norge og over landegrensene – for å styrke menneskeverd, likestilling og toleranse. I 2017 jobber vi blant annet med:

Human-Etisk Forbund - collage

  • Fullt skille mellom stat og kirke. Til tross for nyhetene om det motsatte – statskirken lever fortsatt. Vi jobber for å fullføre den prosessen som er påbegynt.
  • Seremonirom for alle. Alle bør ha tilgang til verdige seremonirom for å markere livets store begivenheter, uavhengig av livssyn.
  • Det livssynsåpne samfunn. En ny lov for tros- og livssynssamfunn skal på høring i 2017, og det er viktig at vi setter vårt preg på resultatet.
  • Slutten på prestemonopolet. I 2016 fikk vi Norges første felthumanist, og vi jobber for at også fengsler og sykehus skal få et bredere livssynsmessig tilbud.
  • Livssynsfrihet i verden. Tros- og ytringsfriheten i verden er under stort press. Vi samarbeider med søsterorganisasjoner i flere land for å bedre situasjonen.
  • Internasjonal solidaritet. Vårt mål er en verden fri for religiøs og kulturell undertrykking. Vi samarbeider med Norsk Folkehjelp om prosjekter i Rwanda og Irak.

Les om HEF-året 2016

Pris og typer medlemskap

Spørsmål og svar

Hva koster medlemskap i Human-Etisk Forbund?

Vanligvis 350 kroner i året.

Prisen for et vanlig medlemskap er 350 kroner

De som mottar trygd eller av andre grunner har lav inntekt betaler kun 50 kroner.

Prisen for husstandsmedlem er 50 kroner. Det vil si at du deler bolig med et annet medlem.

For ungdom 15-26 år er det gratis å være medlem.

Disse prisene forutsetter at du er utmeldt av andre livssynssamfunn og at du er registrert med adresse i Norge. Dersom så ikke er tilfelle, koster det 950 kroner. (Grunnen til det er at vi da ikke kan kreve offentlig støtte for medlemskapet ditt).

Jeg er student/pensjonist/arbeidsledig. Får jeg rabatt?

Ja

Ja, da betaler du kr 50,- i kontingent i stedet for kr 350,-

Hva innebærer det å være et husstandsmedlem?

Rabatt

Prisen for husstandsmedlem er 50 kroner i året. Det vil si at du deler bolig med et annet medlem (som er hovedmedlem).

Man mottar ikke egen post, deriblant sendes kun ett nummer av medlemsavisen Fri tanke til husstanden. Et husstandsmedlem mottar heller ikke kontingentkravet, da det er hovedmedlemmet som betaler for sine husstandsmedlemmer.

Må jeg betale full årskontingent hvis jeg melder meg inn sent på året?

Ikke siste 3 måneder

Kontingenten følger kalenderåret. Hvis du melder deg inn i årets tre siste måneder, får du med disse månedene på neste års kontingent.

Men selv om det er ”gratis” ut året, må du betale ved innmelding, og ikke vente til januar. Det skyldes at din betaling er det samme som en underskrift på at du ønsker et medlemskap i Human-Etisk Forbund. Ditt medlemskap blir ikke aktivert før du betaler.

Praktisk

Spørsmål og svar

Hvorfor må jeg oppgi fødselsnummer?

Ellers mottar vi ingen offentlig støtte for deg.

Human-Etisk Forbund sender krav til fylkesmannen om offentlig tilskudd fra staten og kommunene hvert år. Fylkesmannen krever at vi sender alle fødselsnumrene for de personene vi ber om støtte for. De vi ikke har fødselsnummeret til kan vi ikke motta støtte for.

Hvor finner jeg medlemsnummeret mitt?

SMS HEF NR til 2377

For å finne medlemsnummeret ditt, eller for å finne ut om du faktisk er medlem, kan du sende en SMS med teksten HEF NR til 2377. Du finner også ditt medlemsnummer på baksiden av medlemsavisen Fri tanke. 

I tillegg kan du kontakte forbundets medlemsservice på medlem@human.no eller ved å ringe 23 15 60 10 (hverdager kl 10-14).

Barn og innmelding

Spørsmål og svar

Er det en aldersgrense for å bli medlem?

15 år

Du må være 15 år for få å melde deg inn i Human-Etisk Forbund. Dette tilsvarer norsk lovs krav til alder for å melde seg inn i et livssynssamfunn. 

Fram til du er 26 år er det gratis å være medlem.

Blir jeg automatisk medlem av å delta på noen av seremoniene deres?

Nei

Det er en utbredt misforståelse at man blir medlem i forbundet fordi man har konfirmert seg humanistisk. Derfor er det mange flere som tror de er medlemmer i Human-Etisk Forbund, enn som virkelig er det. Vi er av den oppfatning av at ingen bør bli meldt inn i et livssynssamfunn uten å ha valgt det selv aktivt. 

Dersom du lurer på om du er medlem, kan du sende en SMS med teksten HEF NR til 2377. Tjenesten er gratis. 

Hva innebærer det å registrere barna sine hos Human-Etisk Forbund?

Ekstra støtte til HEF

Human-Etisk Forbund har mulighet til å kreve årlig offentlig støtte for barn under 15 år som er registrert i forbundet. Dette er en rett vi har hatt siden 1981. Barna blir ikke medlemmer ved å bli registrert. HEF har ingen medlemmer under 15 år, og ingen kan bli meldt inn av andre enn seg selv.

Dersom du vil hjelpe HEF med ekstra støtte, kan du registrere dine barn her. 

Hvorfor har dere registrering av barn når dere kritiserer Dnk for det samme?

Ingen blir registrert automatisk hos HEF.

Vi kritiserer den såkalte «tilhørigordningen» i Den norske kirke fordi barn registreres automatisk og uten at foresatte blir informert. Ingen registreres i Human-Etisk Forbund (HEF) på denne måten. I HEF må foresatte selv fylle ut et skjema dersom de ønsker at HEF skal motta offentlig økonomisk støtte for deres barn. Barna slettes når de fyller 15 år, med mindre de selv gir beskjed om at de ønsker å bli medlemmer.

Kirken og offentlig støtte

Spørsmål og svar

Mottar Den norske kirke offentlig støtte for meg selv om jeg ikke er medlem der?

Den norske kirke finansieres uavhengig av medlemstall.

Den norske kirke (Dnk) mottar ikke støtte basert på hvor mange medlemmer de har. Dnk får offentlige bevilgninger ut fra hvilke behov de har og hvor mye Stortinget og kommunene ønsker å tildele.

Hvis et medlem melder seg ut av Dnk, vil ikke det påvirke størrelsen på disse bevilgningene. Men dersom Dnk opplever et større medlemsfall, kan det presse politikerne til å vurdere andre modeller for finansiering av Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn.

Blir jeg automatisk medlem i Den norske kirke igjen hvis jeg melder meg ut av HEF?

Nei

Du skal ikke bli innmeldt i Den norske kirke igjen før du aktivt søker om å bli det.