Hopp til hovedinnhold

Verdens filosofidag

Torsdag 15. november hedres filosofisk refleksjon over hele verden.
Høytider og merkedager

Verdens filosofidag markeres for å hedre filosofisk refleksjon overalt i verden, og feires den tredje torsdagen i november hvert år.

Den bakenforliggende tanken er at filosofi, gjennom refleksjon, analyse og kritisk tenkning, kan bidra til fred, demokrati, menneskerettigheter, rettferdighet og like muligheter. Målet er å oppfordre alle mennesker til å dele sin filosofiske arv og samtidig åpne opp for nye ideer slik at den offentlige debatten kan ta opp de utfordringene verden står ovenfor.

"Filosofi er mer enn et akademisk fag; det er en daglig praksis som hjelper mennesker å leve på en bedre, mer human måte." (Irina Bokova, generaldirektør i UNESCO) Last ned bildet og del

Filosofi og humanisme

For Human-Etisk Forbund er det naturlig å feire Verdens filosofidag. Vi setter kritisk tenkning og refleksjon høyt, og vi mener at tilværelsen ikke har noen forutbestemt mening. Vi er frie til å skape mening og finne mål for våre liv, og da er det helt essensielt å filosofere over tilværelsen og vår plass i verden. Les mer om humanisme

Under Humanistisk uke, som arrangeres over hele landet i september hvert år, bruker vi slagordet "Gi plass til tanken". Våre lokallag arrangerer også jevnlige filosofikafeer, sjekk kalenderen hos ditt fylkeslag.

Filosofiquiz

Hvor mye kan du om humanistiske filosofer? Vår rådgiver og filosofientusiast Hans-Christian Nes har laget en humanistisk filosofiquiz som du kan bryne deg på.

Ta vår filosofiquiz her

Historikk

Den internasjonale filosofidagen ble avholdt første gang i november 2002 i regi av UNESCO (FNs organisasjon for utdannelse, vitenskap og kultur). Etter gode erfaringer ble det i 2005 bestemt at man skulle kalle arrangementet for “Verdens filosofidag” (World Philosophy Day) og at denne skulle legges til den tredje torsdagen i november hvert år.

Les mer om Verdens filosofidag hos FN-sambandet