Hopp til hovedinnhold

Våre støttespillereVi har spurt en del folk som er kjent fra offentligheten og samfunnslivet om de har noe fint å si om oss og jobben vi gjør. Dette er det vi fikk tilbake.

Thomas Seltzer, programleder og rockestjerne:

– Human-Etisk Forbund jobber for folkeopplysning i en tid der det motsatte - det vil si folkeNEDMØRKING - brer om seg som varmt hvetebrød; varmt hvetebrød med meslinger, svarte byller og munnsår.

Thomas Seltzer mener Human-Etisk Forbund  jobber for  folkeopplysning i en tid  der det motsatte - det vil  si folkeNEDMØRKING -  brer om seg som varmt  hvetebrød; varmt  hvetebrød med meslinger,  svarte byller og munnsår.

Marte Mjøs Persen, ordfører i Bergen:

– Mitt humanistiske livssyn bygger på at alle mennesker har en verdi i seg selv og en evne til å ta valg basert på fornuft og etikk.

Wasim Zahid, lege og forfatter:

– Jeg er med i Human-Etisk Forbund fordi de står for religionsfrihet, medmenneskelighet, individets styrke og ukrenkelighet.

Hans Olav Lahlum, forfatter og sjakkekspert:

– Jeg meldte meg inn i Human-Etisk Forbund fordi jeg er opptatt av livssyn og livssynsfrihet uten å tro på noen gud.

Nancy Herz, forfatter og samfunnsdebattant

– Jeg er med i Human-Etisk Forbund fordi de har menneskerettigheter, religionsfrihet og kritisk tenking i fokus. Disse verdiene, og troen på at menneskeverdet er ukrenkelig, gjør at jeg identifiserer meg med et humanistisk livssyn.

Bernt Hagtvet, professor i statsvitenskap og ekspert på totalitær ideologi

– Human-Etisk Forbund gir mennesker med interesse for refleksjon omkring livssyn og moralske grunnspørsmål en åpning for samtale og fordypning. – I en verden der religion og politikk stadig mer antar karakter av fundamentalistiske bevegelser, har dette aldri vært viktigere.

Liz Wessel, Rallycrosskjører, 2. plass i NRK-serien Sjette gir

– Jeg er stolt av å være med i en organisasjon som dekker behovet for verdige og høytidelige seremonier til folk som ikke føler seg hjemme i kirken.

Tom Egeland, forfatter

– Med sine stilfulle seremonier gir Human-Etisk Forbund oss ikke-troende en verdig ramme rundt livets høytider og vårt møte med døden.

Mona Grudt, Tidligere Miss Universe og humanistisk vigsler

– Også vi som har et humanistisk livssyn trenger en skikkelig feiring av kjærligheten!

Torstein Bae, advokat og sjakkekspert

– Frihet til religion og frihet fra religion er sentrale verdier i vårt samfunn. Vi trenger Human-Etisk forbund i dette arbeidet.

Selda Ekiz, programleder og vitenskapsformidler

– Bare gjennom en åpen vitenskapelig holdning kan vi håpe å finne ut litt av den fantastiske virkeligheten som omgir oss. Det er også det beste utgangspunktet for et livssyn som handler om livet her og nå.

Torgrim Eggen, forfatter

– Et økende antall folk tror at jorda er flat. Noen må passe på at de ikke triller utfor kanten. – Gir vi slipp på et rasjonelt og kunnskapsbasert verdensbilde, vil demagoger og ekstremister stikke verden i brann. – En viktig motgift heter Human-Etisk Forbund.

Ida Helene Henriksen, Norges første felthumanist

– Humanisme er ansvar for å tenke etisk og handle moralsk, med et bærende prinsipp om omsorg for naturen og hverandre. – Derfor er jeg medlem i Human-Etisk Forbund.

Per Inge Torkelsen, klovn

– Ka va det egentligt Jesus gjorde med den fisken? Ga fisken mad te fem tusen, eller vaskte han beinå te fem tusen med den? Det e enten usannsynligt eller uhygienisk, men sama kan det ver. – Oss human-etikare trenge ikkje bry oss om sånt någe.

Jan Ole Hesselberg, tv-psykolog og foredragsholder

– Kritisk tenkning er motgiften mot ekstremisme og populisme. Det er en forutsetning for et sivilisert og demokratisk samfunn. – Men kritisk tekning må læres og dyrkes. – Derfor er jeg medlem i Human-Etisk Forbund.

Kaja Melsom, radiofilosof og forfatter

– Dersom vi skal leve gode liv som ikke-troende, må vi forsone oss med livets realiteter, snarere enn å benekte dem. – Humanismen er et ærlig forsøk på å fylle livet med mening uten ønsketenkning.

Dag Hessen, professor i biologi

– Human-Etisk Forbund står for rasjonell og kritisk tankegang som er viktigere enn noen gang. – De står for en tro på mennesket, og mennesket som moralsk aktør - altså en human etikk.

Sylo Taraku, forfatter og rådgiver i Tankesmien Agenda

– Human-Etisk Forbund kjemper for opplysning og rasjonell, kritisk tenkning. – Det blir stadig viktigere i en verden som trues av ekstremisme, totalitære ideer og fundamentalistisk religion.

Inga Marte Thorkildsen, byråd for kunnskap og oppvekst, Oslo

– Det aller beste med HEF er de vakre seremoniene og særlig konfirmasjonsopplegget, hvor de tar opp de viktige spørsmålene i livet, på ikke-moraliserende måter. – Human-Etisk Forbund gir alle som ikke tror på Gud et glimrende alternativ.

Kaveh Rashidi, lege, forfatter og samfunnsdebattant

– Som lege ser jeg at folk stadig blir utnyttet av alternativbehandlere som tjener penger på tomme løfter. Human-Etisk Forbund har hjertet på rett sted når de protesterer mot dette og forsvarer vitenskapen.

Gunn Hild Lem, forfatter og foredragsholder

– Trosfrihet inkluderer også retten til ikke å tro på noe overnaturlig. Human-Etisk Forbund støtter stolte foreldre, tenåringer, forelskede, sørgende og alle andre som ikke tror på gud i å ta ærlige valg.

Shabana Rehman, komiker og daglig leder i Født Fri:

– Alle er født frie uansett hvilket livssyn foreldrene har. Hver generasjon må forme sin egen frihetskamp. Ingen er fri før alle er fri. Human-Etisk Forbund står for nettopp dette – individets frihet til å velge selv.

Egil Hegerberg, humorist og eier av sitt eget band

– Jeg synes det er fascinerende at Human-Etisk Forbund er så uendelig gode til å skape en personlig og høytidelig ramme rundt konfirmasjonen. Seremonien er langt mindre kjedelig enn mye annet på konfirmasjonsfronten.

Andreas Wahl, programleder og vitenskapsformidler

– Jeg tror på rasjonell og kritisk tenkning. Det hjelper oss til å ta bedre valg i livene våre. Vi blir ikke like lett lurt. Kritisk tenkning er ikke medfødt. Det må læres. Her gjør Human-Etisk Forbund en viktig jobb!