Hopp til hovedinnhold

Våre støttespillereVi har spurt en del folk som er kjent fra offentligheten og samfunnslivet om de har noe fint å si om oss og jobben vi gjør. Dette er det vi fikk tilbake.

Morten Abel

Jeg er medlem fordi jeg søker sannhet, og fordi jeg tror morgendagens løsninger er veldig annerledes enn gårsdagens.

Thomas Seltzer, programleder og rockestjerne:

– Human-Etisk Forbund jobber for folkeopplysning i en tid der det motsatte - det vil si folkeNEDMØRKING - brer om seg som varmt hvetebrød; varmt hvetebrød med meslinger, svarte byller og munnsår.

Thomas Seltzer mener Human-Etisk Forbund  jobber for  folkeopplysning i en tid  der det motsatte - det vil  si folkeNEDMØRKING -  brer om seg som varmt  hvetebrød; varmt  hvetebrød med meslinger,  svarte byller og munnsår.

Marta Breen, feminist, forfatter og journalist

– Jeg er med i Human-Etisk Forbund fordi jeg brenner for likeverd og likestilling på alle livets områder. En sekulær stat er helt nødvendig for å sikre at kvinners rettigheter blir respektert.

Marta Breen.png

Wasim Zahid, lege og forfatter:

– Jeg er med i Human-Etisk Forbund fordi de står for religionsfrihet, medmenneskelighet, individets styrke og ukrenkelighet.

Hans Olav Lahlum, forfatter og sjakkekspert:

– Jeg meldte meg inn i Human-Etisk Forbund fordi jeg er opptatt av livssyn og livssynsfrihet uten å tro på noen gud.

Nancy Herz, forfatter og samfunnsdebattant

– Jeg er med i Human-Etisk Forbund fordi de har menneskerettigheter, religionsfrihet og kritisk tenking i fokus. Disse verdiene, og troen på at menneskeverdet er ukrenkelig, gjør at jeg identifiserer meg med et humanistisk livssyn.

Bernt Hagtvet, professor i statsvitenskap og ekspert på totalitær ideologi

– Human-Etisk Forbund gir mennesker med interesse for refleksjon omkring livssyn og moralske grunnspørsmål en åpning for samtale og fordypning. – I en verden der religion og politikk stadig mer antar karakter av fundamentalistiske bevegelser, har dette aldri vært viktigere.

Selda Ekiz, programleder og vitenskapsformidler

– Bare gjennom en åpen vitenskapelig holdning kan vi håpe å finne ut litt av den fantastiske virkeligheten som omgir oss. Det er også det beste utgangspunktet for et livssyn som handler om livet her og nå.

Tom Egeland, forfatter

– Med sine stilfulle seremonier gir Human-Etisk Forbund oss ikke-troende en verdig ramme rundt livets høytider og vårt møte med døden.

Mona Grudt, Tidligere Miss Universe og humanistisk vigsler

– Også vi som har et humanistisk livssyn trenger en skikkelig feiring av kjærligheten!

Torstein Bae, advokat og sjakkekspert

– Frihet til religion og frihet fra religion er sentrale verdier i vårt samfunn. Vi trenger Human-Etisk forbund i dette arbeidet.

Liz Wessel, Rallycrosskjører, 2. plass i NRK-serien Sjette gir

– Jeg er stolt av å være med i en organisasjon som dekker behovet for verdige og høytidelige seremonier til folk som ikke føler seg hjemme i kirken.

Torgrim Eggen, forfatter

– Et økende antall folk tror at jorda er flat. Noen må passe på at de ikke triller utfor kanten. – Gir vi slipp på et rasjonelt og kunnskapsbasert verdensbilde, vil demagoger og ekstremister stikke verden i brann. – En viktig motgift heter Human-Etisk Forbund.

Ida Helene Henriksen, Norges første felthumanist

– Humanisme er ansvar for å tenke etisk og handle moralsk, med et bærende prinsipp om omsorg for naturen og hverandre. – Derfor er jeg medlem i Human-Etisk Forbund.

Marte Mjøs Persen, ordfører i Bergen:

– Mitt humanistiske livssyn bygger på at alle mennesker har en verdi i seg selv og en evne til å ta valg basert på fornuft og etikk.

Jan Ole Hesselberg, tv-psykolog og foredragsholder

– Kritisk tenkning er motgiften mot ekstremisme og populisme. Det er en forutsetning for et sivilisert og demokratisk samfunn. – Men kritisk tekning må læres og dyrkes. – Derfor er jeg medlem i Human-Etisk Forbund.

Kaja Melsom, radiofilosof og forfatter

– Dersom vi skal leve gode liv som ikke-troende, må vi forsone oss med livets realiteter, snarere enn å benekte dem. – Humanismen er et ærlig forsøk på å fylle livet med mening uten ønsketenkning.

Dag Hessen, professor i biologi

– Human-Etisk Forbund står for rasjonell og kritisk tankegang som er viktigere enn noen gang. – De står for en tro på mennesket, og mennesket som moralsk aktør - altså en human etikk.

Sylo Taraku, forfatter og rådgiver i Tankesmien Agenda

– Human-Etisk Forbund kjemper for opplysning og rasjonell, kritisk tenkning. – Det blir stadig viktigere i en verden som trues av ekstremisme, totalitære ideer og fundamentalistisk religion.

Inga Marte Thorkildsen, byråd for kunnskap og oppvekst, Oslo

– Det aller beste med HEF er de vakre seremoniene og særlig konfirmasjonsopplegget, hvor de tar opp de viktige spørsmålene i livet, på ikke-moraliserende måter. – Human-Etisk Forbund gir alle som ikke tror på Gud et glimrende alternativ.

Kaveh Rashidi, lege, forfatter og samfunnsdebattant

– Som lege ser jeg at folk stadig blir utnyttet av alternativbehandlere som tjener penger på tomme løfter. Human-Etisk Forbund har hjertet på rett sted når de protesterer mot dette og forsvarer vitenskapen.

Gunn Hild Lem, forfatter og foredragsholder

– Trosfrihet inkluderer også retten til ikke å tro på noe overnaturlig. Human-Etisk Forbund støtter stolte foreldre, tenåringer, forelskede, sørgende og alle andre som ikke tror på gud i å ta ærlige valg.

Egil Hegerberg, humorist og eier av sitt eget band

– Jeg synes det er fascinerende at Human-Etisk Forbund er så uendelig gode til å skape en personlig og høytidelig ramme rundt konfirmasjonen. Seremonien er langt mindre kjedelig enn mye annet på konfirmasjonsfronten.

Andreas Wahl, programleder og vitenskapsformidler

– Jeg tror på rasjonell og kritisk tenkning. Det hjelper oss til å ta bedre valg i livene våre. Vi blir ikke like lett lurt. Kritisk tenkning er ikke medfødt. Det må læres. Her gjør Human-Etisk Forbund en viktig jobb!