Hopp til hovedinnhold

Snart valg! Hva mener partiene om humanistiske verdier og saker?I denne serien vurderer Lars-Petter Helgestad og Even Gran fra Politisk avdeling i Human-Etisk Forbund (HEF) de ulike partienes forslag til programmer for stortingsvalget 2021, i forkant av landsmøtene deres.

Even gran og Lars-Petter Helgestad.PNGLars-Petter Helgestad og Even Gran fra politisk avdeling i Human-Etisk Forbund vurderer partienes partiprogrammer opp mot stortingsvalget i 2021.

 

Human-Etisk Forbund arbeider blant annet for disse politiske målene:

  • Sikring av demokrati, menneskerettigheter og ytringsfrihet
  • Mer kunnskap om vitenskap og kritisk tenkning
  • Full likestilling mellom livssyn i en sekulær stat

I artikkelserien sjekker vi om partienes programforslag støtter opp under disse tre målene. I tillegg kan vi by på drøftinger, vurderinger, samt gode råd og tips. Human-Etisk Forbunds politiske standpunker og vurderinger bygger på verdiene i vårt humanistiske livssyn. 

Les om de ulike partiene her

Listen oppdateres etter hvert som partiene
har sine landsmøter utover våren.

Rødt

Miljøpartiet de grønne

Arbeiderpartiet

Venstre

Sosialistisk Venstreparti