Hopp til hovedinnhold

Snart valg! Hva mener partiene om humanistiske verdier og saker?I denne serien vurderer Lars-Petter Helgestad og Even Gran fra Politisk avdeling i Human-Etisk Forbund (HEF) de ulike partienes forslag til programmer for stortingsvalget 2021, i forkant av landsmøtene deres.

Even gran og Lars-Petter Helgestad.PNGLars-Petter Helgestad og Even Gran fra politisk avdeling i Human-Etisk Forbund vurderer partienes partiprogrammer opp mot stortingsvalget i 2021.

 

Human-Etisk Forbund arbeider blant annet for disse politiske målene:

  • Sikring av demokrati, menneskerettigheter og ytringsfrihet
  • Mer kunnskap om vitenskap og kritisk tenkning
  • Full likestilling mellom livssyn i en sekulær stat

I artikkelserien sjekker vi om partienes programforslag støtter opp under disse tre målene. I tillegg kan vi by på drøftinger, vurderinger, samt gode råd og tips. Human-Etisk Forbunds politiske standpunkter og vurderinger bygger på verdiene i vårt humanistiske livssyn. 

Les om de ulike partiene her

Listen oppdateres etter hvert som partiene
har sine landsmøter utover våren.

Rødt

Miljøpartiet de grønne

Arbeiderpartiet

Venstre

Sosialistisk Venstreparti

Kristelig Folkeparti

Fremskrittspartiet

Høyre

Senterpartiet