Hopp til hovedinnhold

Seremoni tilrettelagt for dereHumanistisk vigsel tilrettelegges for hvert enkelt par. Paret og vigsleren møtes for å planlegge seremonien, og ha samtaler som gir innspill til vigslerens tale.

Seremonien består vanligvis av musikk, dikt og sang, i tillegg til vigslerens tale til paret. Innholdet vil variere, etter parets ønsker. Felles for alle seremoniene er høydepunktet: selve ekteskapsinngåelsen.

Kjærlighet, likeverd og gjensidig respekt

Utgangspunktet er paret selv og de humanistiske verdiene de ønsker å bygge sitt samliv på - kjærlighet, likeverd og gjensidig respekt.
Seremonien er knyttet til livssynshumanismen og er dermed ikke livssynsnøytral.

Les mer om Humanistisk vigsel og bestill her