Hopp til hovedinnhold

Landskonferansen 2018ÅRETS TEMA: Utfordringer for humanismen – populisme, bioteknologi og humanismens stilling internasjonalt.

Human-Etisk Forbunds landskonferanse 2018 avholdes lørdag og søndag 20.-21. oktober på Thon Hotel Opera i Oslo. Landskonferansen er en nasjonal arena for diskusjon om våre standpunkter og utfordringer, og er åpen for humanister fra hele landet.

Hopp til:  Program  |  Praktisk info

Utfordringer for humanismen

Populisme

Donald Trump red på en populistisk bølge helt frem til presidentsetet. I flere land i Øst-Europa har høyrepopulistisk innflytelse endret samfunnet fundamentalt. Også i Norge hevder politikere at de kjemper for “det sanne folkets” interesser, mot en “elite” som motarbeider folkets interesser.

Et liberalt demokrati forutsetter evnen til å leve med de av andres meninger, holdninger og handlinger man misliker – og en vilje til å møtes på halvveien i saker man brenner for. Populisme gjør politikken til en kamp mellom godt og ondt. Uenighet blir ikke lenger et spørsmål om saklige motsetninger, men om moral. Rasjonell debatt forvitrer, kompromisser blir umulig.

Vi retter søkelyset mot land der populismen har fått særlig gjennomslag. Og spør hva vi kan gjøre for å unngå at det samme skjer her.

Bioteknologi og transhumanisme

Vi står overfor helt nye etiske utfordringer – problemstillinger som går til kjernen av vår forståelse av hva et menneske er og hva et godt liv er.

Den nye genredigeringsmetoden CRISPR åpner opp for helt nye perspektiver for hva som kan bli mulig, både for dyr og planter, men også mennesker.

Det er alt født levedyktige musunger ved hjelp av kunstige kjønnsceller. Og det er mulig å lage kunstige embryoer og dyrke fram miniorganer, for eksemper små hjerner, for å teste ut legemidler. Er det etisk forsvarlig å forske på slike?

I dag er det forbudt å befrukte egg til forskningsformål: Er det ok hvis kjønnscellene er utviklet fra somatiske celler? Er det forsvarlig å sette et slikt embryo inn i en kvinne den dagen man mener det kan utvikle seg til et barn?


Og hva med transhumanismen?

Transhumanister ønsker å forbedre mennesket. Der tradisjonell medisin har som formål å løfte syke og svake opp på nivå med resten av befolkningen, drømmer transhumanistene om evig liv, designbabyer og kyborger. Dette er en debatt om hva et menneske er og hva et godt liv innebærer.

Livssynshumanismen har tradisjonelt vært positiv til å forbedre menneskets kår ved hjelp av vitenskap og teknologi. Er transhumanismen en forlengelse av humanismen eller er den humanismens motsetning? Er dens mål noe vi bør gi vår tilslutning til? Eller bør vi sette på bremsene før vi fullstendig har mistet kontrollen?

Internasjonalt

Rettsstaten vår er forankret i menneskerettighetene. Vi tar ytringsfrihet og religionsfrihet for gitt og vi har verdens største humanistorganisasjon. Vi ser på det som en demokratisk plikt å kritisere maktmisbruk og autoriteter. Muligheten til å kritisere religion er avgjørende for å bevare ytringsfriheten.

Samtidig øker forfølgelse på grunn av religion og livssyn i verden. Mange steder oppfattes det å være ikke-religiøs som å fornekte samfunnets grunnleggende verdier og å være en fiende av staten.

En rekke religiøse regimer slår ned på demokratiske prosesser. De som problematiserer samfunnsstrukturene og fremmer diskusjon og kritisk tenkning blir forfulgt. Ateister og forkjempere for sekulære verdier forfølges i stadig større grad rundt om i verden.

Samtidig drives den humanistiske interessekampen i internasjonale organer på et budsjett av knapper og glansbilder – i møte med tunge og velfinansierte motstandere.

Hva kan Human-Etisk Forbund gjøre for å styrke arbeidet for humanisters og ateisters rettigheter i dagens verden?

Hvem kommer?

Kristin-Halvorsen.jpg

Kristin Halvorsen

leder for Bioteknologirådet
Abid-Raja.jpg

Abid Raja

medlem av Stortingets presidentskap
Andrew-Copson.jpg

Andrew Copson

president for den internasjonale humanistunionen IHEU
Trond-Enger.jpg

Trond Enger

generalsekretær i Human-Etisk Forbund
Sylo-Taraku.jpg

Sylo Taraku

rådgiver i tankesmien Agenda med populisme som fagområde
Elisabeth-Gråbøl-Undersrud.jpg

Elisabeth Gråbøl-Undersrud

seniorrådgiver i Bioteknologirådet
Sigrid-Bratlie.jpg

Sigrid Bratlie

seniorrådgiver i Bioteknologirådet
Einar-Duenger-Bøhn.jpg

Einar Duenger Bøhn

professor ved Universitetet i Agder og selverklært transhumanist
Bård-Larsen.jpg

Bård Larsen

historiker og prosjektleder i tankesmien Civita
Lars-Christie.jpg

Lars Christie

filosof og post-doc ved Oxford Institute for Ethics and Law in Armed Conflict
Elizabeth-O'Casey.jpg

Elizabeth O'Casey

leder IHEUs lobbyarbeid i FN og EU
Bob-Churchill.jpg

Bob Churchill

kommunikasjonssjef i IHEU og hovedansvarlig for The Freedom of Thought Report

Program

Lørdag 20. oktober

 • 9:30 Registreringen åpner
 • 10:30 Trond Enger, generalsekretær i Human-Etisk Forbund, ønsker velkommen og taler om utfordringer for humanismen.
 • 11:30 Populisme. Om land der populismen har fått gjennomslag – og hvordan vi skal unngå det her. Innledninger ved Sylo Taraku fra Agenda og Bård Larsen fra Civita. Deretter samtale dem i mellom.
 • 13:00 Lunsj
 • 14:00 Bioteknologi – teknologiske nyvinninger og de etiske utfordringene de stiller oss overfor. Innledning ved Bioteknologirådets leder Kristin Halvorsen, innlegg fra Elisabeth Gråbøl-Undersrud og Sigrid Bratlie, seniorrådgivere i rådet.
 • 17:00 Transhumanisme. Kan vi forbedre mennesket med teknologi? Kan vi avskaffe døden? Filosofene Einar Duenger Bøhn og Lars Christie i samtale med HEFs husfilosof Kaja Melsom.
 • 20:00 Middag

Søndag 21. oktober

 • 10:00 Internasjonale utfordringer
  (Denne temabolken foregår hovedsakelig på engelsk.)

  Andrew Copson, president i Humanists International og generalsekretær i Humanists UK om tilstanden for sekularismen i verden i dag.

  Bob Churchill, kommunikasjonssjef i Humanists International, om forfølgelse av ateister og humanister, og om arbeidet for å styrke ikketroendes rettigheter.

  Elizabeth O’Casey, leder for Humanists Internationals lobbyarbeid i EU og FN, om hvordan humanister arbeider for å få gjennomslag i internasjonale fora.

  Abid Raja forteller om arbeidet i Det internasjonale parlamentarikernettverket for tros- og livssynsfrihet (IPPFORB).

  Avslutning ved Tom Hedalen, styreleder i Human-Etisk Forbund.

 • 13:00 Lunsj

Påmelding og praktisk informasjon

Konferansen åpner lørdag 20. oktober kl. 10.30, og avsluttes etter lunsj søndag, kl. 14.00.

Hele konferansen (kun for medlemmer)
Medlemmer av Human-Etisk Forbund tilbys full deltakelse på konferansen mot en egenandel på kun kr. 1000. Dette dekker: faglig program, overnatting, lunsj lørdag og søndag, middag lørdag, samt reise på rimeligst mulig måte. Deltakere på hele konferansen som ikke ønsker overnatting betaler en egenandel på kr. 700. Det forutsettes tilstedeværelse under hele konferansen.

Deltakere som ikke har mulighet til å ankomme lørdag innen konferansestart kl. 10.30, kan i enkelte tilfeller få dekket hotellopphold fra fredag.

Egenandelen trekkes fra på reiseregning. Dersom egenandelsbeløpet overstiger reiseregningssummen, må mellomlegget betales inn i etterkant. Egenandelen må også betales inn ved ikke meldt forfall.

Enkelte temabolker (åpent for alle)
Det er også mulig å delta kun på en eller flere bolker av det faglige programmet. Dette er gratis, og det tilbys da te/kaffe, men ikke annen servering.

Påmeldingen er nå stengt. Ved spørsmål, ta kontakt med [email protected]