Hopp til hovedinnhold

Valgfrihet siden 1951

Nå er det over 60 år siden Human-Etisk Forbund ble stiftet, og enda litt lenger siden den første borgerlige konfirmasjonen ble avholdt i Norge.

Nå er det over 60 år siden Human-Etisk Forbund ble stiftet, og enda litt lenger siden den første borgerlige konfirmasjonen ble avholdt i Norge. 300 000 konfirmanter senere vet vi at dette er et tilbud som har betydd mye for mange. 

Siden 1951 har vi snakket med ungdom om valg, etikk, moral, kritisk tenkning og meningen med livet. Gjennom kursene har deltakerne tatt stilling til ulike etiske problemstillinger, stilt spørsmål ved etablerte sannheter og utfordret både seg selv og andre gjennom dialog og diskusjon. 

Fra vi startet opp og til i dag er det mye som har forandret seg, men også mye som er likt i hvordan vi tenker rundt Humanistisk konfirmasjon. Det har alltid handlet om frihet. Frihet til å velge selv. Frihet og ansvar for eget liv. Frihet til å skape en mening med tilværelsen.

Del din erfaring og/eller konfirmasjonsbilde: #HEFkonfirmant

50-tallet

Borgerlig konfirmasjon gjennomføres for første gang bilde
1951

Borgerlig konfirmasjon gjennomføres for første gang

Stifteren av Human-Etisk Forbund, Kristian Horn, sto for gjennomføringen av denne. Da hans datter, Kari Horn, ble født, lovte han å personlig starte opp borgerlig konfirmasjon dersom det ikke fantes innen hun fylte 14 år. 

Kursene i 1951 het «Kurs i godt medborgerskap» og ble fulgt av 34 ungdommer. Ordføreren i Oslo holdt festtalen.

Se også historien om Human-Etisk Forbund

– Starten på et liv med selvstendige valg bilde
1957

– Starten på et liv med selvstendige valg

Gry Havin Kongsrud konfirmerte seg i Oslo rådhus i 1957.

– Min bror og jeg konfirmerte oss borgerlig. Det kostet å velge noe annet enn det som var normen, men jeg angret aldri. I voksenlivet har jeg også tatt utradisjonelle valg, som har preget meg gjennom hele livet.

Møt tre mennesker som konfirmerte seg på 50-tallet

60-tallet

– Fikk støtte fra begge foreldrene mine bilde
1962

– Fikk støtte fra begge foreldrene mine

Brit Fagernes Eilertsen konfirmerte seg i Oslo rådhus i 1962.

– Jeg husker følelsen av at dette var det riktige valget for meg. Jeg var heldig som hadde støtte fra begge foreldrene mine, selv om min mor anså seg selv som kristen. Selveste Kristian Horn var kurslederen vår, og han lærte oss om både menneskerettigheter og etikk.

Møt fire mennesker som konfirmerte seg på 60-tallet

Flere byer får tilbud om Borgerlig konfirmasjon  bilde
1968

Flere byer får tilbud om Borgerlig konfirmasjon

I 1968 ble Bergen det første stedet utenfor Oslo som fikk tilbud om Borgerlig konfirmasjon. Senere fulgte Trondheim, Stavanger, Tønsberg og Lillehammer.

På 1960-tallet ble hele 93 % av kullet konfirmert i kirken, og det var fortsatt et stort press for å velge tradisjonelt. I 1969 var antallet borgerlige konfirmanter oppe i 337.

70-tallet

Lærere får lov til å omtale Borgerlig konfirmasjon bilde
1972

Lærere får lov til å omtale Borgerlig konfirmasjon

På 1970-tallet var det fortsatt kristne formålsparagrafer i både skole og barnehage, og kristendommen var ikke skilt ut som eget fag de første årene på grunnskolen. Det vil si at den gjennomsyret mye av undervisningen.

«Livssynsorientering» ble innført som valgfag på 9. trinn, og i 1972 ble det lovlig for lærere å omtale både Borgerlig konfirmasjon og det human-etiske livssyn.

– Fant svar i human-etikken bilde
1972

– Fant svar i human-etikken

Pål Nesse konfirmerte seg i Oslo rådhus i 1972.

– Et år før konfirmasjonen, da jeg var fjorten, valgte jeg å forlate statskirken. Jeg opplevde kirken som lite åpen og tolerant den gangen, og fant mange av svarene jeg var på søken etter i human-etikken.

Møt fire mennesker som konfirmerte seg på 70-tallet

630 ungdommer konfirmerer seg borgerlig bilde
1979

630 ungdommer konfirmerer seg borgerlig

Antallet konfirmanter fordoblet seg i løpet av 70-tallet, fra 337 (1969) til 630 (1979).

Gjennom 1970-tallet var undervisning i de store verdensreligionene en fast del av opplegget i Borgerlig konfirmasjon. Det samme var fokuset på menneskerettighetene, noe som fortsatt er en del av kursene den dag i dag.

80-tallet

– Bruk hue og stå for det du gjør bilde
1980

– Bruk hue og stå for det du gjør

Jon Wessel-Aas konfirmerte seg i Oslo i 1980.

– Jeg er opptatt av at man ikke skal bli moraliserende overfor andre. Jeg treffer ofte mennesker som tenker, mener og handler annerledes enn meg selv. Da har jeg lært at det er ekstra viktig å være trygg på det man selv står for og gjør. Dersom jeg skulle gitt ett råd, hadde det blitt det samme som min far ga meg: Bruk hue og stå for det du gjør.

Møt fire mennesker som konfirmerte seg på 80-tallet

Antallet konfirmanter passerer 2000 bilde
1985

Antallet konfirmanter passerer 2000

1980-tallet representerer en storhetstid for Human-Etisk Forbund (som passerte 30 000 medlemmer i 1986) og Borgerlig konfirmasjon er stadig populært. I 1985 var antallet borgerlige konfirmanter for første gang oppe i over 2000, med 2211 konfirmanter. Innen utgangen av 80-tallet var antallet doblet.

Seksualitet, homofili og prevensjon på læreplanen bilde
1986

Seksualitet, homofili og prevensjon på læreplanen

Boken «Ja til mennesket» kom ut i 1986 og ble brukt i den borgerlige konfirmasjonsundervisningen. I den finner vi blant annet et kapittel om samliv, med en omfattende seksjon om seksualitet.

I en tid da seksualundervisningen i skolen fortsatt var særdeles begrenset og kun ble ansett som en del av naturfagstimene, var dette langt fremme for sin tid. I konfirmasjonskurset kunne man lære om både abort, prevensjon, homofili og flere andre temaer som fortsatt var kontroversielle i deler av samfunnet.

90-tallet

– Still spørsmål til alt du får servert bilde
1994

– Still spørsmål til alt du får servert

Anne Steen Bjerkenes konfirmerte seg på Ringerike i 1994.

– Mitt viktigste råd til årets konfirmanter? Tør å delta i samfunnsdebatten, men ikke tro alt du leser. Still spørsmål til alt du får servert, særlig det som blir publisert i sosiale medier. Det er viktig å utvise god kildekritikk.

Møt fire mennesker som konfirmerte seg på 90-tallet

Miljøbølgen når konfirmasjonsundervisningen bilde
1994

Miljøbølgen når konfirmasjonsundervisningen

I 1994 ga Humanist Forlag ut boken «På egne bein». Der finner vi tydelige tegn på at miljøbølgen, som for alvor begynte å komme på 1980-tallet, begynner å slå inn over Human-Etisk Forbund og bli en del av undervisningen til konfirmantene. Kapitlet om miljø går gjennom temaer som miljørettigheter, miljøetikk og miljøutfordringer.

7159 ungdommer lærer om rus og narkotika bilde
1999

7159 ungdommer lærer om rus og narkotika

Ved inngangen til 1990-tallet var det litt over 4000 borgerlige konfirmanter, mens det i 1999 var hele 7159 ungdommer som valgte Borgerlig konfirmasjon.

Fra 90-tallet finner vi beretninger om at rus og narkotika ble tatt opp på kursene og at det ble snakket om hvordan ungdommen skulle forholde seg til det.

2000-tallet

– Tiden for de viktige diskusjonene bilde
2003

– Tiden for de viktige diskusjonene

Kristoffer Rakneberg konfirmerte seg i Bergen i 2003.

– Konfirmasjonstiden var tiden for de viktige diskusjonene, med temaer som jeg som 14-åring fikk bryne meg på for første gang. Jeg kommer også til å huske de rause konfirmasjonsgavene, som gjorde at jeg fikk oppfylt guttedrømmen om å kjøpe min egen terrengsykkel.

Møt fire mennesker som konfirmerte seg på 2000-tallet

Over 10 000 borgerlige konfirmanter! bilde
2004

Over 10 000 borgerlige konfirmanter!

I 2004 passerte antallet borgerlige konfirmanter for første gang 10 000. Ved årtusenskiftet var Borgerlig konfirmasjon ansett som ganske vanlig, og det er etter hvert veldig mange som har konfirmert seg på denne måten.

Borgerlig konfirmasjon blir til Humanistisk konfirmasjon bilde
2005

Borgerlig konfirmasjon blir til Humanistisk konfirmasjon

I 2005 skiftet Borgerlig konfirmasjon navn og ble til Humanistisk konfirmasjon. Begrepet borgerlig skapte tidvis forvirring og ble forvekslet med den politiske betegnelsen «borgerlig», som en motsetning til arbeiderklassen.

Navneskiftet medførte ingen praktiske endringer. Endringen til Humanistisk konfirmasjon var et ledd i å innføre samme benevnelse for alle seremonier i regi av forbundet, som på dette tidspunktet hadde introdusert seremonier knyttet til fødsel, vigsel og død.

2010-tallet

Humanistisk konfirmant nr 250.000! bilde
2016

Humanistisk konfirmant nr 250.000!

Lite ante Stina Pedersen (14) fra Arendal, da hun startet på konfirmasjonskurset, at hun skulle bli humanistisk konfirmant nummer 250.000 gjennom historien.

- Jeg har lært mye om meg selv