Hopp til hovedinnhold

Humanistisk livsveiledningEt samtaletilbud i regi av Human-Etisk Forbund

Alle har behov for å snakke med noen om livets små og store utfordringer. En humanistisk livsveileder er et medmenneske som vil hjelpe deg å forstå bedre hva som skjer i livet ditt.

Humanistisk Livsveiledning bygger på filosofi, dialog og det humanistiske livssynet. I samtalen inviteres du til et samspill av fri og undrende refleksjon knyttet til din tematikk eller situasjon for å bli klokere på deg selv og ditt forhold til livet.

Vår faglige tilnærming er særlig inspirert av Filosofisk Praksis.

Humanistiske livsveildere i Human-Etisk Forbund er personer med høy faglig kompetanse egnet for å kunne ha samtaler om livsnære problemstillinger knyttet til det å være menneske i ulike faser og situasjoner av livet.

På denne måten trer vår humanistisk livsveiledning inn i samme landskap som psykologer, rådgivere og prester. 

Våre livsveiledere

Møt Lone - Norges første studenthumanist

Lone Ellingvåg Knutsen jobber heltid med livsveiledning som studenthumanist ved Høgskulen i Volda

– Human-Etisk Forbund har et ansvar for dem som kan trenge å snakke om eksistensielle spørsmål, men som ikke føler seg hjemme hos en prest.

Les mer om Lone her 

 

Møt Ida - Norges første felthumanist

Ida Helene Henriksen jobber fulltid som felthumanist for Forsvaret. 

– Sannsynligvis vil det jo komme flere felthumanister etterhvert, og da blir det en viktig oppgave for meg å gå opp stien for dem. Det er et historisk vendepunkt at denne jobben nå skal gjøres av andre enn feltprester. 

Les mer om Ida her

 

 

 

Møt Emma - Trondheims egen studenthumanist

Emma Skjølberg er til stede for studentene på NTNU, som studenthumanist.

– Jeg ønsker å legge til rette for at mennesker kan få oppleve mer dialog i en hverdag som ofte er preget av hurtige interaksjoner. 

Les mer om Emma her 

 

Møt Dagfinn - Livsveileder i Agder                           

Dagfinn stor hvit.PNG

Dagfinn Ullestad er til stede for menneskene i Norges sørligste fylke, fra Risør til Flekkefjord. Han har kontorplass i Kristiansand og Arendal, men er også opptatt av å møte mennesker der de er.

Gjesten eier fortellingen og inviterer meg inn. Det trenger ikke være en stor eller vanskelig fortelling. Det kan være noe lite som man har tenkt på og som man ønsker å utforske mer.

Les mer om Dagfinn her

 

 

Møt Else - Studenthumanist i Oslo

Else Werring er en samtalepartner for studentene i Oslo. Fra høsten 2021 har hun kontordag to dager i uken ved OsloMet og en dag i uken ved Universitetet i Oslo.

Else Werring rund.jpgElse Werring har mastergard i filosofi og er studenthumanist for studentene i Oslo.

Else er en fremoverlent lytter. – Jeg er ikke den tilbakelente zen-buddhist munken som mange vil tenke på som en typisk samtalepartner. Jeg blir engasjert og ivrig. Jeg er nygjerrig på mennesker!

Les mer om Else her

Frivillige samtalepartnere

I Buskerud, Telemark og Vestfold har Human-Etisk Forbund samtalepartnere som på frivillig basis tilbyr fortrolige samtaler til forbundets medlemmer og andre som måtte ønske det. Disse frivillige har fått en intern skolering i forbundet i å ha slike samtaler.

For nærmere informasjon om dette tilbudet, klikk her.

Hvorfor har Human-Etisk Forbund ansatt humanistiske livsveiledere?

Utgangspunktet for å tilby etiske og eksistensielle samtaler med pasienter, innsatte eller studenter er erkjennelsen av at livet til tider kan oppleves som vanskelig, forvirrende og tungt.

Dette er helt normalt.

I slike stunder kan det likevel være styrkende å dele sine tanker med en profesjonell samtalepartner.

Human-Etisk Forbund ønsker - i likhet med andre aktører - å betjene det psykososiale velferdstilbudet innenfor institusjoner som helsesektoren (sykehushumanist), kriminalomsorgen (fengselshumanist) og høyere utdanning (studenthumanist).

Vi ønsker å være et tilbud som bidrar i positiv retning for alle typer livsutfordringer.

Hva er vanlig å diskutere?

Om relasjoner

  • Hva er vennskap? Hvilken verdi har det for meg i mitt liv?
  • Hvordan takler man kjærlighetssorg?
  • En opplevelse av å ikke passe inn. Hvis jeg ikke passer inn, hvem er jeg da?

Om selvbilde

  • Jeg har gjort noe som ikke stemmer med hvordan jeg ser meg selv. Hvordan skal jeg forholde meg til det?
  • Forventinger, både fra seg selv og andre (kjønn, alder, livssituasjon, studier, jobb, osv.)
  • Jeg trenger noen å fortelle noe til. Noen som kan lytte uten å dømme meg mens jeg prøver å sette ord på og forstå det som har skjedd meg i mitt liv. 
  • Om jeg ikke viser akkurat hva jeg føler til de rundt meg, er jeg da uærlig?

Om å finne mening i hverdagen

  • Et behov for å sette ord på noe.
  • Hva er et godt liv, for meg?
  • Fremtiden virker meningsløs. Hva gir mening for meg?

Hva skjer videre?

Human-Etisk Forbund vedtok våren 2019 å gjøre humanistisk livsveiledning til et satsningsområde, der en målsetting er å få humanistiske livsveiledere inn i sykehus som et likeverdig tilbud med sykehusprester, og inn i kriminalomsorgen som fengselsprester.

Forsvarets egen filosof

Ida Helene.png

I 2017 tilsatte Forsvaret en felthumanist samt en feltimam, og Feltprestkorpset er blitt omdøpt til Forsvarets tros- og livssynskorps.

Forsvarets første felthumanist heter Ida Helene Henriksen. Hun ble tilsatt etter at Forsvaret hadde fått utredet hva som skal være felthumanistens (og feltimamens) rolle. 

Henriksen har mastergrad i filosofi fra Universitetet i Oslo (2012) og har siden da blant annet jobbet som selvstendig filosofisk praktiker.

Human-Etisk Forbund er sendeorganisasjon for felthumanisten (slik Den norske kirke er sendeorganisasjon for feltprestene), og Forsvaret har sagt at de i årene som kommer vil ansette flere felthumanister. 

Les mer om Norges første felthumanist. 

Studenthumanist i Volda

Fra studiestart høsten 2019 har studentene ved Høgskulen i Volda hatt mulighet til å snakke med en studenthumanist.

Lone Ellingvåg Knutsen skal i tillegg til å samtale med studenter tilby samtaler til medlemmer i Human-Etisk Forbund og andre som ønsker det. Hun skal også skape møteplasser for å utforske etiske og eksistensielle temaer, og bidra med krisehåndtering overfor ansatte og studenter.

Lone er tilsatt i en prosjektstilling som lønnes av Human-Etisk Forbund, på et tilsvarende vis som Den norske kirke lønner studentprester.

Studenthumanisten er ingen coach eller rådgiver, og dette innebærer at samtalen ikke behøver å ha noe klart mål. Den skal først og fremst bidra til undring og refleksjon. Det betyr at man både kan snakke om livets konkrete utfordringer og om saker av mer filosofisk og hverdagsfilosofisk art. 

Finn ut mer om vårt tilbud i Volda her. 

Går du på NTNU, og kunne trengt noen å snakke med?

Ida Helene.png

Emma Skjølberg er til stede for studentene på NTNU, som studenthumanist.

Emma er selv fra Trondheim, og har tidligere også vært student på NTNU. Ved hjelp av en mastergrad i filosofi og en videreutdanning innen filosofiske, etiske og eksistensielle dialoger har hun kommet frem til at dialogen er målet i seg selv.  

Studenthumanisten er en samtalepartner som studenter kan avtale tid med. Tilbudet er åpent for alle, uavhengig av tro og livssyn.

Det er viktig for Emma å kunne bidra i en hjelperrolle uten at hun representerer en utenforstående agenda. Ved å legge humanistiske verdier til grunn mener hun at forholdene er til stedet for en likeverdig dialog. 

Uansett om du har konkrete utfordringer, eller bare trenger noen å snakke med, så kan du som NTNU-student ta kontakt med Emma.