Hopp til hovedinnhold

Human-Etisk Forbund 60 år

Se vår tidslinje med viktige milepæler for Norge - og for Human-Etisk Forbund. Samfunnet endrer seg ikke av seg selv.
60 års-jubileum


Human-Etisk forbund ble formelt stiftet 9. april 1956. Da hadde stifterne allerede tilbudt borgerlig konfirmasjon i 5 år. Siden den gang har vi vært et tilbud for de som ønsker seg ikke-religiøse seremonier. Vi jobber for en sekulær stat som ikke gir fordeler eller diskriminerer på bakgrunn av religion og et samfunn med plass til alle.
 

 Jubileumsfilmen "I humanismens tjeneste - 60 år med kamp for frihet og likeverd" gir deg 60 års HEF-historie på 30 minutter. Teksting er tilgjengelig. Se flere videoer

50-tallet

Borgerlig konfirmasjon gjennomføres for første gang  bilde
1951

Borgerlig konfirmasjon gjennomføres for første gang

Stifteren av Human-Etisk Forbund, Kristian Horn, sto for gjennomføringen av denne. Da hans datter, Kari Horn, ble født, lovte han å personlig starte opp borgerlig konfirmasjon dersom det ikke fantes innen hun fylte 14 år.

Se også historien om Humanistisk konfirmasjon

Human-Etisk Forbund stiftes bilde
1956

Human-Etisk Forbund stiftes

Human-Etisk Forbund opplevde svært trange tider i starten og ble motarbeidet fra flere hold. Gjennom 50- og 60-tallet var det stort sett gjennomføringen av borgerlige konfirmasjoner som holdt forbundet oppe.

60-tallet

Humanistisk Verdenskongress i Norge bilde
1962

Humanistisk Verdenskongress i Norge

Til tross for trange tider klarte man å gjennomføre en humanistisk verdenskongress i Norge. Det ble en stor suksess. Fra stiftelsesåret og gjennom hele 60-tallet økte medlemstallet kun fra 400 til rundt 1000.

Folketrygden innføres bilde
1967

Folketrygden innføres

Prinsippet om at ingen skal gå til grunne selv om man mister jobben eller blir syk er viktig for å kunne være aktive deltakere i et demokratisk samfunn. Reformen blir vedtatt med et bredt politisk flertall i Stortinget.

I 1969 blir det innført obligatorisk 9-årig skole i Norge bilde
1969

I 1969 blir det innført obligatorisk 9-årig skole i Norge

Samtidig blir det presisert at kristendomsfaget var et «alminnelig» skolefag, og at kristendomsundervisningen derfor ikke lenger kunne regnes som en del av kirkens dåpsopplæring.

70-tallet

Folkeaksjon mot statskirken  bilde
1970-

Folkeaksjon mot statskirken

Statskirken opplever masseutmeldinger som resultat av vellykket aksjonisme. Den radikale bølgen i befolkningen slår derimot ikke inn i Human-Etisk Forbund som har en marginal medlemsøkning frem til 1976.

Straffeloven mot homoseksualitet blir opphevet bilde
1972

Straffeloven mot homoseksualitet blir opphevet

Det er ikke lenger straffbart å praktisere homoseksualitet i Norge. Et viktig skritt i riktig retning for grunnleggende humanistiske verdier.

Levi Fragell blir formann i Human-Etisk Forbund bilde
1976

Levi Fragell blir formann i Human-Etisk Forbund

Levi Fragells overtakelse markerer starten på en gullalder for Human-Etisk Forbund. Han satte i gang en omfattende verveaksjon og medlemstallet ble femdoblet fra 1977 til 1983.

Lov om selvbestemt abort vedtatt i Stortinget bilde
1978

Lov om selvbestemt abort vedtatt i Stortinget

Loven om selvbestemt abort blir vedtatt i Stortinget med en stemmes overvekt. Før dette var det opp til nemnder å bestemme om jenter og kvinner hadde ærverdige nok grunner til å ville foreta abort. Loven er en milepæl for likestillingen og for kvinners rett til å bestemme over sin egen kropp.

80-tallet

Sosialdepartementet fjerner homofili som sykdomsdiagnose bilde
1982

Sosialdepartementet fjerner homofili som sykdomsdiagnose

Selv om homoseksuell praksis ikke har vært ulovlig siden 1972, opererer departementet fortsatt med homofili som en diagnose helt til 1982. Det markerer nok et viktig fremskritt for menneskeverdet.

Human-Etisk Forbund passerer 30 000 medlemmer bilde
1986

Human-Etisk Forbund passerer 30 000 medlemmer

Human-Etisk Forbund er nå godt inn i sin gullalder. I 1983 alene økte medlemstallet i forbundet med over 7000 og veksten fortsetter videre på 80-tallet.

90-tallet

Det sentrale medlemsregisteret for Den norske kirke etableres bilde
1997

Det sentrale medlemsregisteret for Den norske kirke etableres

Med utgangspunkt i folkeregisteret blir hundrevis av HEF-medlemmer (og tusenvis av andre folk som ikke var medlem i andre trossamfunn som deltok i registervasken mot den norske kirke) ført inn i kirkens medlemsregister.

Obligatorisk kristendom (KRL) innføres i norsk skole bilde
1997

Obligatorisk kristendom (KRL) innføres i norsk skole

Kristelig folkeparti, med Kjell Magne Bondevik i spissen, får gjennomslag for å innføre faget «Kristendom, religion og livssyn» inn i skolen. Faget blir obligatorisk og markerer et tilbakeslag for Human-Etisk Forbund.

2000-tallet

Human-Etisk Forbund får vigselsrett bilde
2004

Human-Etisk Forbund får vigselsrett

Human-Etisk Forbund får rett til å vigsle par. Den første humanistiske vigselen finner sted på nyttårsaften 2004.

Norge ble dømt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMK) på grunn av kristendomsundervisning i skolen bilde
2007

Norge ble dømt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMK) på grunn av kristendomsundervisning i skolen

Åtte foreldrepar med støtte fra HEF gikk til sak mot den norske stat på grunn av kristendomsundervisning i skolen. Etter dommen i Strasbourg i 2007 ble faget endret til et religions-, livssyns- og etikkfag (RLE) og prosentkravet ble avskaffet.

Felles ekteskapslov vedtas i Stortinget bilde
2008

Felles ekteskapslov vedtas i Stortinget

For første gang blir det lovlig for homofile å gifte seg med den de elsker på samme måte som for heterofile. Human-Etisk Forbund har arrangert seremonier for likekjønnede par før dette og har vært med på å presse frem lovendringen. I starten er det kun Human-Etisk Forbund, tingretten og et par mindre organisasjoner som tilbyr likekjønnet vigsel.

Felles ekteskapslov trer i kraft i Norge bilde
2009

Felles ekteskapslov trer i kraft i Norge

Human-Etisk Forbund er blant de aller første som vier likekjønnede par.

HEF passerer 85 000 medlemmer bilde
2015

HEF passerer 85 000 medlemmer

Frem til 2015 har det fortsatt eksistert en blasfemiparagraf i Norge. Selv om den i praksis har vært sovende har den sendt feil signaler i en verden der religiøst motivert terror har økt i omfang. Den har også gitt Norge dårligere kort på hånden i forhandlinger med religiøse regimer som vi vil at skal avskaffe sine høyst aktive blasfemiparagrafer. Human-Etisk Forbund passerer for første gang 85000 medlemmer dette året.