Hopp til hovedinnhold

Friheten til å elske er truet


Det godtar vi ikke

I flere land i Europa anses brudd på tradisjonell kjønnsidentitet som en trussel mot «riktige» kristne verdier.  
Human-Etisk Forbund jobber for et samfunn bygget på humanistiske verdier. Det betyr at vi som mennesker har frihet til å elske og til å bestemme i våre egne liv.

Bli medlem

Medlemskap er gratis for deg under 26 år

«Homo- og transfrie soner»

Polen har over 100 kommuner erklært seg som «homo- og transfrie soner». LHBT-miljøet er utpekt som hovedfiende av den nylig gjenvalgte presidenten, Andrzej Duda.

Han, med mange flere, anser brudd på tradisjonell kjønnsidentitet som en trussel mot «riktige verdier» - diktert av konservative kristne ledere 

Også i land som Russland og Ungarn ser vi samme utvikling; minoriteter som LHBT-miljøet utpekes som hovedfiende i en populistisk fortelling om angrep på «tradisjonelle verdier».  

Les mer: Vanskelig for LHBT-personer i Polen

Foto: Scanpix

Internasjonal humanistbevegelse 

Human-Etisk Forbund er verdens største humanistorganisasjon og del av en internasjonal bevegelse. Vi samarbeider økonomisk og politisk med vår paraplyorganisasjon Humanists International, med medlemmer over hele verden og talerett i FN. 

Som medlem i Human-Etisk Forbund bidrar du til å styrke arbeidet for alles frihet til å elske og velge sitt liv. 

(Husk at medlemskap er gratis for de mellom 15-25 år.)

Jeg vil bli medlem

Hvorfor setter Human-Etisk Forbund fokus på denne saken?

Som humanister kjemper vi for likeverd og likestilling, uavhengig av kjønn, legning, bakgrunn eller livssyn.

Vi er bekymret over en utvikling der ytre høyre finner sammen med konservative religiøse krefter, oppnår politisk makt og bruker den til å begrense og forby ting de ikke liker.

De tydeligste eksemplene ser vi når det kommer til kvinners, LHBT-personers og livsynsminoriteters frihet og rettigheter.

I mer enn 60 år har Human-Etisk Forbund kjempet for at alle skal ha frihet til å velge selv. Det har vi tenkt å fortsette med.


Bli medlem

Medlemskap er gratis for deg under 26 år

Adam Schjølberg om LHBT-rettigheter

Kristin Gjelsvik om abort-rettigheter