Hopp til hovedinnhold

Fri tanke, fri taleI 2015 ble forbudet mot blasfemi opphevet.

Ytringsfrihet er en grunnleggende humanistisk verdi. De største religionene har i dag mer makt enn noen politisk bevegelse noensinne har hatt. Likevel er religionskritikk kontroversielt, i motsetning til politisk kritikk.

Forslaget om å fjerne blasfemiparagrafen kom i kjølvannet av terrorangrepet mot Charlie Hebdo-redaksjonen i Paris i januar samme år. Alle partiene på Stortinget stemte for å fjerne paragrafen fra Straffeloven.

Hele 71 land kriminaliserer «blasfemi», med et spenn mellom alt fra religiøs kritikk til det å såre religiøse følelser og å fornærme religionen. I 46 av disse landene kan blasfemi straffes med fengsel, mens det i sju av dem er berammet med dødsstraff*.

All makt må tåle kritikk i dagens samfunn. HEF mener at retten til blasfemi er en forutsetning for ytringsfrihet og trosfrihet.

*The Freedom of Thought Report 2018

Frihet til å velge

I mer enn 60 år har Human-Etisk Forbund kjempet for at alle skal ha frihet til å velge selv. Det har vi tenkt å fortsette med.

Bli medlem eller les mer om noen av kampene som er vunnet så langt: