Hopp til hovedinnhold

Personlig tro, ikke statligI 2012 løsnes båndet mellom kirke og stat.

Staten skal representere alle borgere uavhengig av tro og livssyn og bør derfor ikke ta parti med en utvalgt religion.


Gjennom «kirkeforliket» i 2012* og grunnlovsendringene i 2017** ble forholdet mellom stat og kirke mindre sammenvevd, men Norge har fremdeles en statskirke, blant annet befestet i Grunnloven.


HEF mener at de gjenværende delene av statskirken og særfordelene til Den norske kirke må avvikles. Bare slik kan staten sikre religions- og livssynsfrihet for alle innbyggere.

 

* Grunnlovens punkt «Den evangelisk-lutherske Religion forbliver Statens offentlige Religion» ble erstattet med et nytt punkt om at Den norske kirke "forblir Norges folkekirke".

** Den norske kirke formelt adskilt fra staten som et selvstendig rettssubjekt. Medfører blant annet at kirken selv har arbeidsgiveransvar for prester og andre kirkeansatte.

Frihet til å velge

I mer enn 60 år har Human-Etisk Forbund kjempet for at alle skal ha frihet til å velge selv. Det har vi tenkt å fortsette med.

Bli medlem eller les mer om noen av kampene som er vunnet så langt: