Hopp til hovedinnhold

Kjærligheten er for alleI 2009 fikk homofile og lesbiske endelig lov til å gifte seg.

Danmark var først ute da landet i 1989 innførte regler om registrert partnerskap mellom personer av samme kjønn. I 1993 fulgte Norge opp med lov om registrert partnerskap. Nederland ga i 2001, som første land, adgang til ekteskap mellom personer av samme i kjønn.

Veien til «felles ekteskapslov for likekjønnede og ulikekjønnede» i Norge var lang og kronglete. Første forslag kom i 2003, men ble trukket da det ble klart at det ikke ville få flertall i Stortinget. Splittelsen gikk både på tvers av og innad i de politiske partiene.

I 2007 sto Human-Etisk Forbund for den første likekjønnede vielsen utenfor rettslokalene i Norge.

Loven ble vedtatt i 2008 med 84 mot 41 stemmer og trådte i kraft i 2009.

Kjernen i homokampen er at alle mennesker skal få velge hvem de vil elske, og hvem de skal dele livet med. Ingen stat skal blande seg inn i hvordan et menneske elsker eller lever ut sin kjærlighet.

- Kim Friele -

Frihet til å velge

I mer enn 60 år har Human-Etisk Forbund kjempet for at alle skal ha frihet til å velge selv. Det har vi tenkt å fortsette med.

Bli medlem eller les mer om noen av kampene som er vunnet så langt: