Hopp til hovedinnhold

Religionsfrihet i skolenFortsatt opplever norske barn religiøs forkynnelse i skoletiden. Bli medlem, og vær med å kjempe for barns religionsfrihet.

Åtte foreldrepar gikk i 1997 til sak mot den norske stat for brudd på menneskerettighetene i faget KRL. Saksøkerne tapte i samtlige norske rettsinstanser.

I 2004 klaget foreldrene og HEF saken inn for FNs menneskerettighets-komité i Genève og fikk medhold. Komiteen består av internasjonale menneskerettighetseksperter, og dette ble det mest omfattende dokumentet de hadde produsert til da.

Sammen med HEF tok foreldrene saken til Strasbourg, hvor den ble behandlet på øverste nivå. Ti år etter det første søksmålet, i 2007, ble Norge dømt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen. Staten måtte betale saksøkerne 70 000 euro og ble minnet om at religionsundervisning skal være objektiv, pluralistisk (mangfoldig) og kritisk.

Fortsatt ikke i mål

I dag er vi på mange måter tilbake der vi var, da KRL-faget ble dømt i Strasbourg i 2007. I 2015 ble RLE endret til KRLE, som innebar at 50 prosent av faget skal handle om én religion. Dette til tross for at konvensjonene krever at slik undervisning skal være «kritisk, pluralistisk og objektiv».

HEF frykter at faget blir mindre inkluderende og ikke er i stand til å reflektere det mangfoldige samfunnet vi faktisk lever i. 

Fortsatt gudstjenester i skoletiden

Heller ikke Strasbourg-dommens henstilling om å være varsom med, særlig overfor de yngste elevene – «aktiviteter som er egnet til å påvirke til annen tro», tas tilstrekkelig på alvor i norsk skole.

Frihet til å velge

I mer enn 60 år har Human-Etisk Forbund kjempet for at alle skal ha frihet til å velge selv. Det har vi tenkt å fortsette med.

Bli medlem eller les mer om noen av kampene som er vunnet så langt: