Hopp til hovedinnhold

Religionsfrihet i skolenI 2007 ble KRL-faget dømt for brudd på menneskerettighetene.

Åtte foreldrepar gikk i 1997 til sak mot den norske stat for brudd på menneskerettighetene i faget KRL. Saksøkerne tapte i samtlige norske rettsinstanser.


I 2004 klaget foreldrene og HEF saken inn for FNs menneskerettighets-komité i Genève og fikk medhold. Komiteen består av internasjonale menneskerettighetseksperter, og dette ble det mest omfattende dokumentet de hadde produsert til da.


Sammen med HEF tok foreldrene saken til Strasbourg, hvor den ble behandlet på øverste nivå.


Ti år etter det første søksmålet, ble Norge dømt i Den europeiske menneskerettighetsdomstolen.


Staten måtte betale saksøkerne 70 000 euro og ble minnet om at religionsundervisning skal være objektiv, pluralistisk (mangfoldig) og kritisk.
 

Frihet til å velge

I mer enn 60 år har Human-Etisk Forbund kjempet for at alle skal ha frihet til å velge selv. Det har vi tenkt å fortsette med.

Bli medlem eller les mer om noen av kampene som er vunnet så langt: