Hopp til hovedinnhold

Ja til selvbestemt abortI 1978 blir selvbestemt abort tillatt i Norge.

Enkeltmenneskets rett til å bestemme over sin egen kropp og sitt eget liv står sentralt i det humanistiske menneskesynet.

I 1974 var forslag til lov om selvbestemt abort oppe i Stortinget, men falt mot én stemme. I 1978 ble loven vedtatt med èn stemmes overvekt.

Vårt prinsipielle syn i abortsaken baserer seg på et kompromiss mellom hensynet til kvinnens situasjon og hensynet til fosteret, hvilket reflekteres i loven av 1978.

I abortdiskusjonen i Norge og andre land de siste årene, ser vi hvordan kvinners rett til selvbestemmelse igjen settes på prøve og brukes i politiske forhandlinger.

Rettighetskamper vinnes ikke én gang for alle.

Frihet til å velge

I mer enn 60 år har Human-Etisk Forbund kjempet for at alle skal ha frihet til å velge selv. Det har vi tenkt å fortsette med.

Bli medlem eller les mer om noen av kampene som er vunnet så langt: