Hopp til hovedinnhold

Ja til selvbestemt abortFortsatt gjøres forsøk på å begrense kvinners frihet til å velge sitt eget liv. Bli medlem, og vær med å kjempe for friheten til å velge selv.

Hvem hadde trodd at kvinners rett til selvbestemt abort igjen skulle være en kamp? Det skjedde i Norge i både 2014 og 2018.

Kvinners frihet brukt som politisk forhandlingskort

I 2014 foreslo regjeringen at fastleger skulle kunne reservere seg mot å henvise kvinner til abort. I 2018 ble kvinners frihet til å velge igjen brukt som forhandlingskort. Kjell Ingolf Ropstad, nestleder i KrF, brukte muligheten for å endre abortloven som argument for å gå inn i et samarbeid med dagens regjering.

Over 10 000 gikk i 8. mars-tog mot reservasjonsretten i 2014, og høsten 2018 samlet flere tusen seg i demonstrasjoner mot endringer i abortloven på 33 ulike steder i Norge.

I 1978 blir selvbestemt abort tillatt i Norge

Enkeltmenneskets rett til å bestemme over sin egen kropp og sitt eget liv står sentralt i det humanistiske menneskesynet.

I 1974 var forslag til lov om selvbestemt abort oppe i Stortinget, men falt mot én stemme. I 1978 ble loven vedtatt med èn stemmes overvekt.

Vårt prinsipielle syn i abortsaken baserer seg på et kompromiss mellom hensynet til kvinnens situasjon og hensynet til fosteret, hvilket reflekteres i loven av 1978.

I abortdiskusjonen i Norge og andre land de siste årene, ser vi hvordan kvinners rett til selvbestemmelse igjen settes på prøve og brukes i politiske forhandlinger.

Rettighetskamper vinnes ikke én gang for alle.

Frihet til å velge

I mer enn 60 år har Human-Etisk Forbund kjempet for at alle skal ha frihet til å velge selv. Det har vi tenkt å fortsette med.

Bli medlem eller les mer om noen av kampene som er vunnet så langt: