Hopp til hovedinnhold

Alle kan velge Humanistisk gravferd

Ifølge norsk lov skal alle borgere gravlegges på en offentlig gravplass eller ved askespredning. Alle som ønsker det kan velge Humanistisk gravferd i regi av Human-Etisk Forbund.
Nyheter Gravferd

Vi garanterer bistand for alle som har vært medlem hos oss, men det er ikke noe krav at avdøde var medlem.  Hvis avdøde var medlem av Human-Etisk Forbund er vår bistand gratis for de pårørende.

– For oss er det viktigste at det er personlige og verdige seremonier med en humanistisk ramme og med den avdøde i sentrum. Vi stiller opp for alle så langt vi har mulighet, uansett om de er medlemmer eller ikke. Det er viktig at de pårørende vet at det finnes ulike alternativer for verdige gravferder, sier seremonisjef Lene Mürer.

En gravferd er et privat arrangement. De pårørende har mange valgmuligheter og kan be om hjelp fra blant annet gravferdsbyrå og Human-Etisk Forbund. Noen holder gravferd i helt privat regi, gjerne med kjøp av enkelte tjenester fra et byrå. Slike seremonier kan ha blandet verdiinnhold og betegnes gjerne som "livssynsåpne".

Gravferdstaler sertifisert av Human-Etisk Forbund

Humanistisk gravferd er en verdig og høytidelig markering på et humanistisk verdigrunnlag. Human-Etisk Forbund kan hjelpe pårørende med å skape en vakker ramme med elementer som musikk, minnetale, dikt og sang. Våre gravferdstalere er frivillige som er kurset og sertifisert. De bistår med regi, programinnhold, minnetale og seremoniledelse.

Ønsket om en humanistisk gravferd kan komme fra den avdøde selv, eller fra de pårørende. En gravferd er for de etterlatte, og det er nærmeste pårørende (den med «gravferdsretten») som må ta de fleste avgjørelsene. I følge Gravferdsloven skal gravlegging skje med respekt for avdødes religion eller livssyn. 

Flere spørsmål? Les mer på human.no/gravferd