Hopp til hovedinnhold

Abort sidestilles med mord


Det godtar vi ikke

I flere land i Europa begrenses nå kvinners abortrettigheter. 
Human-Etisk Forbund jobber for et samfunn bygget på humanistiske verdier, det betyr et samfunn der mennesker har frihet til å bestemme over egne liv.

Bli medlem

Medlemskap er gratis for deg under 26 år

Hvorfor skal kvinner skamme seg for å ta ansvar for sitt eget livsløp og for sin egen familie?

– Lege og mangeårig engasjert i kvinnehelse, Berit Austveg

Abortsaken brukes til å begrense flere rettigheter

Konservative, religiøse nettverk og populistiske politikere samarbeider om å begrense kvinners rettigheter i Europa. 

Vi ser skarp ordbruk, lovforslag og tiltak som forverrer kvinners situasjon, særlig Ungarn, Polen, Litauen og Tyrkia.  

Abortsaken brukes som brekkstang diskusjoner rundt retten til seksualitetsundervisning, prevensjon og skilsmisse. 

I praksis slutt på tilgang til abort

22. oktober 2020 fastlo Polens grunnlovsdomstol at kvinner ikke lenger får lov til å ta en abort dersom fosteret har alvorlige skader. Disse abortene har tidligere utgjort 98% av alle aborter i Polen, og med den nye loven betyr det i praksis at det er slutt på lovlige aborter i Polen.

I dag er det altså kun lov til å ta abort dersom graviditeten er en følge av voldtekt eller incest, eller dersom kvinnes helse eller liv er i fare.

Partileder Jaroslaw Kaczynski sa i 2018 at regjeringspartiet PIS vil jobbe for å sikre at «selv svært vanskelige graviditeter, der barnet er dødsdømt og alvorlig deformert, vil ende i en fødsel. Slik kan barnet bli døpt, begravet og gitt et navn». 

Les mer: Abortrettigheter snevres inn i Polen

Den internasjonale humanistbevegelsen kjemper for kvinners rettigheter. Bidra til saken ved å bli medlem i Human-Etisk Forbund.

window-view-1081788_1920.jpg

Strammet inn også i Norge

I 2019 ble norske kvinners rett til selvbestemt abort innskrenket for første gang siden vi fikk loven i 1978. 

Kvinner gravide med flerlinger, som ser det som eneste løsning å foreta fosterreduksjon før uke 12, må etter endringen forklare seg i en nemnd, som skal avgjøre om hun skal få medhold i sin beslutning eller ikke. 

Flere forslag har vært på bordet blant norske politikere de siste årene. Et av forslagene er at kvinner skal pålegges en «obligatorisk refleksjon» i form av to dagers betenkningstid før de kan få henvisning til abort fra fastlegen. Det har også vært diskutert hvorvidt kvinner skal ha rett til selvbestemt abort etter uke 12 ved alvorlig sykdom hos fosteret.

Utviklingen vi ser i Europa, men også hjemme i Norge, fører ikke til annet enn skam og store helseutfordringer for kvinner.

Hvorfor setter Human-Etisk Forbund fokus på denne saken?

Som humanister kjemper vi for likeverd og likestilling, uavhengig av kjønn, legning, kulturell bakgrunn eller livssyn.

Vi er bekymret over en utvikling der ytre høyre finner sammen med konservative religiøse krefter, oppnår politisk makt og bruker den til å begrense og forby ting de ikke liker.

De tydeligste eksemplene ser vi når det kommer til kvinners, LHBT-personers og livsynsminoriteters frihet og rettigheter.

I mer enn 60 år har Human-Etisk Forbund kjempet for at alle skal ha frihet til å velge selv. Det har vi tenkt å fortsette med.


Bli medlem

Medlemskap er gratis for deg under 26 år

Kristin Gjelsvik om abort-rettigheter

 

Adam Schjølberg om LHBT-rettigheter