Hopp til hovedinnhold

- Radikal islam er en trussel mot humanistiske verdier

Tom Hedalen er gjenvalgt som hovedstyreleder i Human-Etisk Forbund. Nå vil han skjerpe religionskritikken ytterligere, endre finansieringen av tros- og livssynssamfunn og rette blikket mot verden.

I samtale med human.no er den gjenvalgte styrelederen klar på at man vil kunne forvente en tøffere tone fra HEF når det kommer til ekstremisme.

- Det internasjonale vil bli viktig i tiden som kommer. Vi ser undertrykkelse, terror og diskriminering i religionenes navn. Her kommer vi, våre søsterorganisasjoner i andre land og internasjonale paraplyorganisasjoner til å få en stadig viktigere rolle i årene som kommer, sier Tom Hedalen

Radikal islam i Norge

Det vi ser internasjonalt har jo også konsekvenser her hjemme. Også vi opplever hjemvendte syria-farere, hatpredikanter som inviteres over til moskeer i Norge og andre tegn radikalisering. Hvordan skal vi forholde oss til det?

- Radikal islam er i dag er trussel mot mange mennesker og dermed også en av de største truslene mot humanistiske verdier. Jeg er engasjert i HEF fordi jeg mener at religion aldri kan brukes til å unnskylde undertrykkelse og terror. Det skal vi alltid være tydelige på.

Skillet mellom stat og kirke

Tom HedalenEr denne utviklingen et tegn på at HEF er i ferd med å skjønne at kampen mot statskirken er i ferd med å vinnes?

- Alle skjønner at det går den veien. Men det går ikke fort nok. Når det er sagt er det fortsatt en rekke privilegier kirka har igjen vi skal kjempe mot. Men i tiden fremover må vi bli bredere. Vi skal være en vaktbikkje for sekulære verdier.

Trenger Norge en sekulær interesseorganisasjon?

- Ja, og den rollen skal vi ta på oss.

Finansieringsdebatt

Hedalen er dypt engasjert i sammenblanding mellom religion og undertrykkelse, men er også over snittet opptatt av at religion skal være frivillig. Derfor har han fulgt saken om medlemsjuks i Den katolske kirken med stor interesse.

- Det tvinger seg frem en debatt i kjølvannet av medlemsrotet hos katolikkene. Katolikkenes forsvar hvor de ytrer «en gang katolikk, alltid katolikk» er en typisk misforståelse hvor man ikke skiller mellom egen lov og norsk lov. Det var veldig greit å få parkert prinsippet om at ingen religiøs lov står over norsk lov, mener Hedalen.

Den katolske kirken har nylig blitt bedt om å tilbakebetale store summer til det offentlige. Hedalen mener debatten rundt denne saken er et viktig skritt i retning av at medlemskap i et tros- eller livssynssamfunn skal være et frivillig og bevist valg.

- Vi har kjempet i mange år for at innmelding skal være et bevisst valg. Nå må vi se fremover på hvordan systemet bør fungere. Aktiv innmelding ser jeg på som en forutsetning for et nytt regelverk. Også burde alle ha medlemskontingent. Det fungerer fint, sier Hedalen.

Positiv styreleder

Hva blir den største utfordringen for Human-Etisk Forbund i tiden som kommer?

- Vi opplever stor pågang av både medlemmer og folk som ønsker å benytte seg av Humanistiske seremonier. Det vil bli en stor og viktig jobb å sette hele organisasjonen i stand til å håndtere den økte pågangen, avslutter Hedalen